Ga naar content

Let op uw AOW bij verhuren van kamer of kostganger

Als u als AOW-gerechtigde een kamer gaat verhuren of een kostganger in huis neemt, dan is het van belang dat u dat schriftelijk vastlegt. Maak dan gebruik van de modelovereenkomst huur of de modelovereenkomst kostganger.

Om problemen met de SVB te voorkomen moet de betaling van de huur of het kostgeld per bank of giro plaatsvinden en dus niet contant. Ook moet de huur en het kostgeld jaarlijks worden verhoogd. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat de SVB vindt dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven