fbpx
Ga naar content

Algemene nabestaandenwet: Veelgestelde vragen

 Dat is goed mogelijk. Maar of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een nabestaandenuitkering, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Om in aanmerking te komen voor een nabestaandenuitkering moet uw situatie in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u ontving van uw ex-man alimentatie
 • de betaling en de hoogte van de alimentatie is door een rechter vastgesteld
 • op de dag van uw scheiding voldeed u aan de voorwaarden voor een nabestaandenuitkering.

Als u recht heeft op een nabestaandenuitkering, kan de hoogte van de nabestaandenuitkering niet hoger zijn dan de hoogte van de alimentatie.

De kinderen hebben zelf recht op de wezenuitkering. Als de kinderen zelf een uitkering aanvragen, moet de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag mede ondertekenen. Een wettelijk vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld een voogd zijn. Het geld van de uitkering kan worden overgemaakt naar een rekening van de kinderen of naar een rekening van de wettelijk vertegenwoordiger.

U vraagt deze uitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als u niet direct na het overlijden van uw partner een uitkering aanvraagt, kan dat nog met terugwerkende kracht van één jaar.

Het partnerpensioen is meestal afgeleid van het ouderdomspensioen. Als er dus een tekort is aan ouderdomspensioen werkt dit door in het partnerpensioen. Ook kan er onvoldoende partnerpensioen zijn als u of uw partner geen recht heeft op een Anw-uitkering en geen of onvoldoende partnerpensioen via de werkgever.

Neen, veel pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen) stellen het hebben van een samenlevingscontract verplicht. Als u samenwoont en u heeft een samenlevingscontract dan moet u de pensioenuitvoerder hiervan zelf op de hoogte brengen.

Neem eerst contact op met een SVB-kantoor. Kunt u het probleem niet onderling oplossen, dan heeft u zes weken de tijd om een schriftelijk bezwaar in te dienen. Een advocaat inschakelen is hierbij niet verplicht, maar vaak wel wenselijk.

Ja, dit heeft gevolgen voor uw nabestaandenuitkering. Uw nabestaandenuitkering is namelijk inkomensafhankelijk. Dit betekent dat uw inkomsten worden gekort op uw Anw-uitkering. Maar dat is wel afhankelijk van het soort inkomen dat u hebt. Er zijn vier situaties denkbaar.

 • U werkt en u ontvangt daarvoor een salaris. Dit heet 'inkomen uit tegenwoordige arbeid'. Van dit inkomen wordt een gedeelte niet gekort op uw Anw-uitkering. Dit vrijgelaten deel bedraagt per 1 januari 2011 712,20 euro plus 1/3 deel van wat u meer verdient. De rest van het inkomen wordt volledig gekort op uw Anw-uitkering. Onder inkomen uit arbeid wordt ook bedoeld een VUT-uitkering, freelance-inkomsten of winst uit onderneming.
 • U ontvangt een uitkering, bijvoorbeeld een WAO of een WW-uitkering. Dit heet 'inkomen uit vroegere arbeid'. Dit soort inkomen wordt volledig gekort op uw Anw-uitkering.
 • U hebt een baan met salaris en daarnaast ontvangt u ook een uitkering. Voor iedere soort inkomen geldt een andere kortingsregeling. Uw salaris wordt gedeeltelijk gekort op uw Anw-uitkering en uw uitkering volledig.
 • U heeft een ander soort inkomen, bijvoorbeeld uit vermogen of beleggingen. Voor dit soort inkomen geldt een vrijstelling. Ook een ander nabestaandenpensioen dat u ontvangt voor uw overleden partner, wordt niet gekort op uw Anw-uitkering
 • Als u stopt met werken, dan zal uw inkomen dalen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat uw Anw-uitkering omhoog gaat. Of u in uw situatie een volledige Anw-uitkering zal ontvangen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is daarom verstandig om hierover advies in te winnen. U kunt dit doen door bijvoorbeeld contact op te nemen met met een advocaat of jurist of met een SVB-kantoor bij u in de buurt.

  Ja, als u gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor uw recht op een nabestaandenuitkering. Uw nabestaandenuitkering zal namelijk met ingang van de maand volgend op de maand waarin u bent gaan samenwonen eindigen. Als u gaat samenwonen, bent u verplicht dit te melden aan de SVB.

  Nee, dat is niet mogelijk. Als u binnen zes maanden weer alleen was gaan wonen had u wel recht gehad op een nabestaandenuitkering. Maar omdat u pas na een klein jaar alleen gaat wonen, komt u niet meer in aanmerking voor een Anw-nabestaandenuitkering.

  Maak kennis met onze scheidingsexperts

  De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

   Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

   Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

   Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

  Uw scheiding is in deskundige handen

  Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
  Terug naar boven