fbpx
Ga naar content

Algemene nabestaandenwet: Veelgestelde vragen

De gevolgen zijn verschillend. Voor uw halfwezenuitkering verandert er niets. De hoogte van de halfwezenuitkering is namelijk niet afhankelijk van uw inkomen. Voor uw nabestaandenuitkering zal er wel het een en ander veranderen. Uw nabestaandenuitkering is namelijk inkomensafhankelijk. Vermoedelijk wordt uw Anw-uitkering gedeeltelijk gekort met uw inkomsten.

Dit is onder voorwaarden inderdaad mogelijk. Met name de ex-partners die door het vervallen van de alimentatieplicht in financiële problemen zouden kunnen komen, worden geholpen.

Dit is niet eenvoudig te zeggen. Het ligt er namelijk maar net aan waar u naar toe gaat en voor hoe lang u wenst weg te blijven. De Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) zorgt er namelijk voor dat een Anw-uitkering niet in alle landen betaald kan worden.

Als u bijvoorbeeld in Madagaskar zou gaan wonen, dan verliest u uw ANW-uitkering. Als u een wereldreis gaat maken, maar feitelijk in Nederland blijft wonen, dan moet u eraan denken tijdens uw reis niet langer dan drie maanden in een land te verblijven waarvoor de Wet BEU geldt. Doet u dit wel, dan stopt de betaling van uw uitkering. Komt u later weer in een land waarvoor de Wet BEU niet geldt, dan kan uw Anw-uitkering weer betaald worden.

Omdat de nabestaande dan een zelfstandig AOW-pensioen krijgt.

U vraagt deze uitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als u niet direct na het overlijden van uw partner een uitkering aanvraagt, kan dat nog met terugwerkende kracht van één jaar.

Het partnerpensioen is meestal afgeleid van het ouderdomspensioen. Als er dus een tekort is aan ouderdomspensioen werkt dit door in het partnerpensioen. Ook kan er onvoldoende partnerpensioen zijn als u of uw partner geen recht heeft op een Anw-uitkering en geen of onvoldoende partnerpensioen via de werkgever.

Neen, veel pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen) stellen het hebben van een samenlevingscontract verplicht. Als u samenwoont en u heeft een samenlevingscontract dan moet u de pensioenuitvoerder hiervan zelf op de hoogte brengen.

Neem eerst contact op met een SVB-kantoor. Kunt u het probleem niet onderling oplossen, dan heeft u zes weken de tijd om een schriftelijk bezwaar in te dienen. Een advocaat inschakelen is hierbij niet verplicht, maar vaak wel wenselijk.

Ja, dit heeft gevolgen voor uw nabestaandenuitkering. Uw nabestaandenuitkering is namelijk inkomensafhankelijk. Dit betekent dat uw inkomsten worden gekort op uw Anw-uitkering. Maar dat is wel afhankelijk van het soort inkomen dat u hebt. Er zijn vier situaties denkbaar.

 • U werkt en u ontvangt daarvoor een salaris. Dit heet 'inkomen uit tegenwoordige arbeid'. Van dit inkomen wordt een gedeelte niet gekort op uw Anw-uitkering. Dit vrijgelaten deel bedraagt per 1 januari 2011 712,20 euro plus 1/3 deel van wat u meer verdient. De rest van het inkomen wordt volledig gekort op uw Anw-uitkering. Onder inkomen uit arbeid wordt ook bedoeld een VUT-uitkering, freelance-inkomsten of winst uit onderneming.
 • U ontvangt een uitkering, bijvoorbeeld een WAO of een WW-uitkering. Dit heet 'inkomen uit vroegere arbeid'. Dit soort inkomen wordt volledig gekort op uw Anw-uitkering.
 • U hebt een baan met salaris en daarnaast ontvangt u ook een uitkering. Voor iedere soort inkomen geldt een andere kortingsregeling. Uw salaris wordt gedeeltelijk gekort op uw Anw-uitkering en uw uitkering volledig.
 • U heeft een ander soort inkomen, bijvoorbeeld uit vermogen of beleggingen. Voor dit soort inkomen geldt een vrijstelling. Ook een ander nabestaandenpensioen dat u ontvangt voor uw overleden partner, wordt niet gekort op uw Anw-uitkering
 • Maak kennis met onze experts

  De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

   Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

   Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

   Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

  Uw scheiding is in deskundige handen

  Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
  Terug naar boven