fbpx
Ga naar content

Algemene Kinderbijslagwet: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Samenloop kinderbijslagsrechten

Als er twee ouders zijn, hebben beide ouders recht op kinderbijslag voor hetzelfde kind. Dit wordt samenloop genoemd. Slechts aan een van de ouders zal de kinderbijslag worden uitbetaald. Daarvoor worden de volgende regels gehanteerd...

Lees verder

Meldingsplicht wijzigingen en kinderbijslag

Als er een wijziging in uw gezinssituatie optreedt die van invloed kan zijn op het recht op kinderbijslag, moet u dit binnen 4 weken te melden bij de SVB. Hierbij kunt u denken aan...

Lees verder

Maakt het voor de kinderbijslag uit of mijn kind eigen inkomsten heeft?

Als uw kind nog geen 16 jaar is en eigen inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaantje, dan hebben deze bijverdiensten geen gevolgen voor de kinderbijslag. Vanaf 16 jaar zullen de inkomsten wél meetellen voor de kinderbijslag.

Lees verder

Wat is het kindgebonden budget precies?

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen. Het kindgebonden budget is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens.

Lees verder

Hoe hoog is de kinderbijslag?

De hoogte van de kinderbijslag is leeftijdsafhankelijk. Dit houdt in dat het bedrag dat u aan kinderbijslag ontvangt hoger is naarmate uw kind ouder wordt.

Lees verder

Aanvragen en uitbetaling van uw kinderbijslag

Kinderbijslag kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit hoeft u in principe maar eenmaal te doen. Namelijk bij de geboorte van uw eerste kind. De uitbetaling zal daarna per kwartaal automatisch gaan.

Lees verder

Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Als u thuis een gehandicapt kind van 3 tot 18 jaar verzorgt, kunt u een financiële tegemoetkoming TOG krijgen van de SVB. Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen bij de SVB in Roermond.

Lees verder

Bezwaar en beroep met betrekking tot kinderbijslag

Als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB over uw kinderbijslag, dan kunt u binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken bij de SVB. De SVB zal dan bekijken of uw bezwaarschrift leidt tot een nieuwe beslissing.

Lees verder

Heb ik ook recht op kinderbijslag voor een kind van 16 of 17 jaar?

Als uw kind 16 en 17 jaar is, heeft u recht op kinderbijslag als er voldaan is aan een van de volgende eisen...

Lees verder

Wat betekent de onderhoudseis voor de kinderbijslag?

U heeft alleen recht op kinderbijslag als u uw kind ook daadwerkelijk onderhoudt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal bij de beoordeling of er sprake is van onderhoud, kijken naar...

Lees verder

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven