fbpx
Ga naar content

Samenloop kinderbijslagsrechten

Als er twee ouders zijn, hebben beide ouders recht op kinderbijslag voor hetzelfde kind. Dit wordt samenloop genoemd. Slechts aan een van de ouders zal de kinderbijslag worden uitbetaald. Daarvoor worden de volgende regels gehanteerd:

  • Als beide ouders samenwonen, kan er onderling besloten worden aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald. Diegene doet dan in feite de aanvraag voor kinderbijslag. Als u er beiden niet samen uitkomt en dus beiden een aanvraag stuurt naar de SVB, dan zal de SVB hierover beslissen. De SVB hanteert hierbij de volgende regels.
    • de eerste aanvraag die binnenkomt gaat voor
    • als de aanvragen gelijktijdig binnenkomen, wordt er beslist op alfabetische volgorde van de achternamen
    • als de alfabetische achternamen gelijk zijn, dan gaat de jongste aanvrager voor
  • Als het kind bij een ouder woont, dan gaat het recht van die ouder voor.
  • Als het kind niet bij de ouders woont, dan gaat de ouder voor die het meest bijdraagt in de onderhoudskosten van het kind. Bij echtscheiding zal dit vaak de vrouw zijn, omdat de kinderalimentatie van de man ook als háár onderhoudsbijdrage wordt beschouwd.
  • Als er sprake is van co-ouderschap, dan wordt de kinderbijslag betaald aan degene die daarvoor schriftelijk is aangewezen. Als die aanwijzing ontbreekt, dan hebben beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag.

Scheiding en kinderbijslag

Als u gaat scheiden gaat u op een gegeven moment apart van elkaar wonen. De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag.

Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag. De wet bepaalt dat in die situatie dat er maar eenmaal kinderbijslag wordt betaald en wel aan de ouder waar het kind woont.

Daarbij gaat de SVB er wel vanuit dat u beiden een aanvraag om kinderbijslag hebt ingediend. Als er geen kinderbijslag wordt aangevraagd door de ouder bij wie het kind woont, krijgt de andere ouder de kinderbijslag. Zodra de ouder bij wie het kind woont een aanvraag indient gaat de kinderbijslag naar deze ouder toe.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap behoort het kind afwisselend tot twee huishoudens. Van co-ouderschap is sprake indien een kind in gelijke mate wordt verzorgd en onderhouden door beide ouders. Bij co-ouderschap wordt de kinderbijslag waarop één van beide ouders recht heeft gelijk verdeeld betaald aan beide ouders, terwijl de kinderbijslag waarop de andere ouder recht heeft niet wordt uitbetaald.

Het kan ook voorkomen dat er tussen de gescheiden levende ouders afspraken gelden die niet uitgaan van een strikte verdeling van de verzorging en het onderhoud van de kinderen. Als in een dergelijke situatie in de overeenkomst die de ouders hierover gesloten hebben een expliciete afspraak is gemaakt over de verdeling van de kinderbijslag, dan zal deze door de SVB worden gevolgd.

Alleen als blijkt dat deze regeling langer dan zes maanden niet wordt nageleefd, gaat de SVB kijken naar de feitelijke situatie en de kinderbijslag betalen aan de ouder waar het kind het meest verblijft. Als dat niet goed is vast te stellen, gaat de SVB toch uit van de door u gesloten regeling.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven