fbpx
Ga naar content

Wanneer heb ik recht op kinderbijslag?

Als u kinderen hebt, brengt dat kosten met zich mee. Kosten van opvoeding en verzorging. Om het verschil in inkomen tussen gezinnen met kinderen en gezinnen zonder kinderen niet te groot te laten worden, heeft de overheid de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) ingevoerd.

Deze wet regelt de tegemoetkoming in de kosten die kinderen tot 18 jaar met zich meebrengen. De instantie die bepaalt of u in aanmerking komt voor kinderbijslag en de instantie die deze kinderbijslag uitbetaald is de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet als aanvrager voor de kinderbijslag verzekerd zijn voor de AKW. In de praktijk betekent dit dat u in Nederland moet wonen of werken.
  • U kunt alleen kinderbijslag aanvragen voor uw eigen kind, aangehuwd kind (stiefkind) of pleegkind.
  • Uw kind moet op de 1e dag van het kwartaal (dit is de zogenaamde peildatum) behoren tot de categorie kinderen waarvoor kinderbijslag mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een thuiswonend kind heeft dat jonger is dan 16 jaar.
  • Eventueel zult u moeten kunnen aantonen dat u het kind ook daadwerkelijk onderhoudt. Over het algemeen wordt dit aangenomen als uw kind binnen de inkomensgrenzen bijverdient.

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering.

Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW?

U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie. U bent automatisch voor kinderbijslag verzekerd als u in Nederland woont of werkt. Als u illegaal in Nederland verblijft hebt u geen recht op kinderbijslag.

Let op: het hebben van de Nederlandse nationaliteit, wil nog niet zeggen dat u in Nederland woont. U woont in Nederland als u hier uw maatschappelijk middelpunt hebt. Dat wil zeggen dat u hier een woning hebt en een sociaal leven voert.

In de meeste gevallen is wel duidelijk of iemand in Nederland woont of werkt. In een aantal situaties is dit niet zo duidelijk. Er is dan bijvoorbeeld sprake van een van de volgende situaties:

  • U vertrekt uit Nederland om u definitief in een ander land te vestigen. U emigreert bijvoorbeeld naar Australië. Vanaf de datum van uw vertrek woont u niet meer in Nederland en hebt u geen recht meer op kinderbijslag.
  • U verblijft minder dan een jaar buiten Nederland. In dat geval wordt u geacht nog in Nederland te wonen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat het uw bedoeling is om slechts tijdelijk in het buitenland te verblijven.
  • U vertrekt voor langer dan een jaar uit Nederland en het is onduidelijk of het verblijf in het buitenland een tijdelijk of definitief is. Na een jaar wordt u in ieder geval geacht niet meer in Nederland te wonen, tenzij u aantoont dat u nog als wonend in Nederland moet worden aangemerkt.

Een voorbeeld.

Jan en Marie besluiten om samen met hun kinderen van 1 en 2 jaar een wereldreis te gaan maken met hun jacht de Vliegende Hollander. Zij zeggen hun banen op. Hoe lang zij weg zullen blijven weten zij niet, zij kunnen het wel een jaar of twee uithouden en wie weet vinden zij wel werk in het buitenland. Zij verhuren hun woning en slaan hun spullen op. Eén jaar na het vertrek van Jan en Marie stopt de kinderbijslag.

U woont volgens de AKW ook niet automatisch in Nederland als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist. U woont pas daadwerkelijk in Nederland als u hier uw maatschappelijke middelpunt heeft of als u hier werkt.

Een voorbeeld.

Steven en Claire hebben beiden de Nederlandse nationaliteit. Zij hebben tien jaar in de Verenigde Staten gewoond. Steven is werkloos geworden door de kredietcrisis. Zij besluiten met hun kinderen naar Nederland terug te keren. Steven en Claire hebben geen werk in Nederland en moeten bij familie verblijven totdat het huis in de VS is verkocht. Zij wonen weliswaar in Nederland, maar hebben hun maatschappelijk middelpunt nog niet in Nederland. Zij krijgen dus geen kinderbijslag voor hun kinderen.

Dat is wel het geval als Steven bij de verhuizing naar Nederland meteen een baan heeft.

Wat is de peildatum van de kinderbijslag precies?

Het recht op kinderbijslag wordt bekeken op de zogenaamde peildatum. De peildatum is de 1e dag van het kalenderkwartaal. Dus 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van elk kalenderjaar.

Als u op die dag in Nederland woont én uw kind op die dag aan de voorwaarden voor kinderbijslag voldoet, heeft u voor het hele kwartaal recht op kinderbijslag voor uw kind.

Als er veranderingen optreden in de loop van het kwartaal, dan werken deze pas door in de kinderbijslag voor het volgende kwartaal. Een uitzondering hierop is de onderhoudseis. Op grond van deze eis moet u eventueel kunnen aantonen dat u uw kind(eren) ook daadwerkelijk onderhoudt. Of u voldaan heeft aan deze eis wordt achteraf over het hele kwartaal bekeken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven