fbpx
Ga naar content

Bezwaar en beroep met betrekking tot kinderbijslag

Als u het niet eens bent met een beslissing van de SVB over uw kinderbijslag, dan kunt u binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken bij de SVB. De SVB zal dan bekijken of uw bezwaarschrift leidt tot een nieuwe beslissing. De SVB legt dat vast in een zogenaamde beslissing op bezwaar.

Bent u het met deze beslissing op bezwaar niet eens, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak eventueel in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Klachten

Bent u van mening dat u onheus bejegend bent door medewerkers van de SVB. Of de SVB veel te lang doet over het nemen van een beslissing? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de SVB. De SVB moet dan binnen 6 weken een beslissing nemen op uw klacht.

Neemt de SVB niet binnen 6 weken een beslissing op uw klacht of wordt uw klacht ongegrond verklaard en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven