Ga naar content

Algemene Kinderbijslagwet: Tips & Tricks

Als u op het allerlaatst besluit om toch een bezwaarschrift in te dienen, dan kunt u ook een voorlopig bezwaarschrift indienen. De onderbouwing voor het bezwaarschrift kunt u dan later nog nasturen. De SVB geeft aan binnen welke termijn u dan de zogenaamde gronden moet indienen. Let op, als u dat niet doet binnen de…

Lees verder

Als u twijfelt of u al dan niet bepaalde informatie moet doorgeven aan de SVB dan kunt u uiteraard contact opnemen met de SVB. Let op telefonisch gegeven informatie is helaas niet altijd juist. Daarom moeten wijzigingen altijd schriftelijk worden doorgegeven. Krijgt u geen antwoord, dring dan aan op een antwoord of dien desnoods een…

Lees verder

Terug naar boven