fbpx
Ga naar content

Wet studiefinanciering: Veelgestelde vragen

De overheid verstrekt u in principe een basisbeurs en een OV-chipkaart. De overheid verwacht dat uw ouders meebetalen aan uw studie. Als uw ouders niet (volledig) kunnen meebetalen, omdat ze bijvoorbeeld te weinig verdienen, dan kunt u een aanvullende beurs aanvragen. Deze komt dan bovenop de basisbeurs.

U heeft in principe vier jaar recht op studiefinanciering. Deze studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs en de OV-chipkaart. U krijgt deze studiefinanciering in principe als lening uitbetaald.

Afhankelijk van uw behaalde studieresultaten kan de prestatiebeurs later worden omgezet in een gift.

Als u niet in staat bent om uw studieschuld af te lossen, dan kunt u een draagkrachtmeting aanvragen bij de DUO. Er wordt dan aan de hand van uw inkomen gekeken hoeveel u kunt betalen.

Nee, als u een diploma tijdig haalt wordt uw prestatiebeurs én uw OV-chipkaart omgezet in een gift. De maximale duur van de OV-chipkaart is 36 maanden langer dan de prestatiebeurs. Zo is bij een 4-jarige studie de prestatieduur 4 jaar, maar heeft u in principe 7 jaar het gebruik van de OV-chipkaart.

U krijgt nu de mogelijkheid om na de bachelorfase in het WO, de prestatiebeurs voor die jaren om te zetten in een eventuele gift als u niet verder wilt studeren.

 

Tegen iedere beslissing van de DUO kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het bericht bezwaar aantekenen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Ja, u komt dan in aanmerking voor een verhoging van uw collegegeldkrediet. U moet dan nog wel recht hebben op studiefinanciering. Als dit niet het geval is kunt u alleen de verhoging op het wettelijke collegegeld lenen bij de DUO.

Zolang u studeert én daarvoor studiefinanciering ontvangt bent u niet verplicht om uw eerdere lening terug te betalen. De terugbetalingsperiode wordt dan tijdelijk stopgezet. U krijgt hier automatisch bericht over van de DUO.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet u niet alleen volledig dagonderwijs volgen aan een openbare of erkende onderwijsinstelling in Nederland, maar in principe ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Neem voor uitzonderingen contact op met de DUO.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven