fbpx
Ga naar content

Wet studiefinanciering: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Langstudeerders en langstudeerboete

Om studenten te stimuleren hun studie binnen een bepaalde periode af te ronden is in het hoger onderwijs de zogenaamde langstudeermaatregel ingevoerd. Studenten die te lang over hun bachelor- en masteropleiding doen, krijgen...

Lees verder

Studiefinanciering: bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de DUO, dan kunt u tegen die beslissing binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de DUO. Dit bezwaarschrift is in feite een brief waarin u uitlegt waarom u het met de betreffende beslissing niet eens bent.

Lees verder

Studiefinanciering: wijzigingen doorgeven

Veel problemen doen zich voor met studenten die niet of niet tijdig wijzigingen doorgeven. Hierover ontstaan nogal eens discussies en zelfs gerechtelijke procedures.

Lees verder

Studiefinanciering en bijverdienen

Naast uw studiefinanciering mag u in 2012 in totaal 13.362,53 euro bijverdienen. In 2010 en 2011 was de bijverdiengrens 13.215,83 euro. Als u meer bijverdient heeft dat gevolgen voor uw studiefinanciering.

Lees verder

Studieschulden

Een studieschuld kan op verschillende manieren ontstaan. Misschien heeft u de prestatienorm niet gehaald of heeft u zelf bij de DUO een lening aangevraagd.

Lees verder

Het studentenreisproduct (OV-chipkaart)

Als u studiefinanciering ontvangt, heeft u recht op een Studentenreisproduct (een OV-chipkaart). Hiermee kunt u gratis of met korting met het openbaar vervoer door heel Nederland reizen.

Lees verder

(Tijdelijk) stoppen met studeren

Als u vóór 1 februari stopt met studeren in het eerste jaar van uw studie en u heeft een prestatiebeurs, dan kunt u een verzoek indienen om uw prestatiebeurs van dat jaar om te laten zetten in een gift.

Lees verder

Studiefinanciering: de rentedragende lening

Naast een basisbeurs en een aanvullende beurs kunt u als student ook een lening aanvragen. Over deze lening is wel rente verschuldigd. Voor 2012 bedraagt dit rentepercentage 1,39 procent.

Lees verder

Studiefinanciering: de aanvullende beurs

In tegenstelling tot het recht op een basisbeurs, is het recht op aanvullende beurs wel afhankelijk van het inkomen van de student. Niet iedere student heeft hier dus recht op.

Lees verder

Studiefinanciering: de basisbeurs

De basisbeurs is een onderdeel van de studiefinanciering die niet afhankelijk is van het inkomen van de ouders van de student.

Lees verder

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven