fbpx
Ga naar content

Studiefinanciering: bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de DUO, dan kunt u tegen die beslissing binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de DUO. Dit bezwaarschrift is in feite een brief waarin u uitlegt waarom u het met de betreffende beslissing niet eens bent.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • de datum
  • uw e-mailadres
  • uw burgerservicenummer
  • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt (kopie bijvoegen)
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

De DUO heeft voor een aantal besluiten standaardbezwaarschriften ontwikkeld die u ook kunt gebruiken. Het gaat dan om een algemeen bezwaarschrift, een bezwaarschrift verlagen maandbedrag studieschuld, een bezwaarschrift uitwonendencontrole en een bezwaarschrift inkomstencontrole.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift of als de DUO niet binnen zes weken een beslissing heeft genomen, dan kunt u binnen zes weken daarna een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, dan is het mogelijk om bij de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep te gaan. Voor deze procedures is het verstandig om advies in te winnen bij een in sociaal zekerheidsrecht gespecialiseerde advocaat of jurist.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven