fbpx
Ga naar content

(Tijdelijk) stoppen met studeren

Als u vóór 1 februari stopt met studeren in het eerste jaar van uw studie en u heeft een prestatiebeurs, dan kunt u een verzoek indienen om uw prestatiebeurs van dat jaar om te laten zetten in een gift. U kunt dit verzoek alleen indienen als u in het betreffende studiejaar voor het eerst:

  • een opleiding op niveau 3 of 4 hebt gevolgd
  • een prestatiebeurs voor een mbo-opleiding hebt gekregen

U mag de rest van het studiejaar geen prestatiebeurs meer aanvragen voor een opleiding op niveau 3 of 4 (beroepsonderwijs) of voor een opleiding in het hoger onderwijs. Bovendien tellen de tot februari ontvangen maanden mee als verbruikte studiefinancieringsmaanden in het beroepsonderwijs.

Stoppen met studeren na behalen diploma

Als u een diploma heeft behaald en om die reden uw studie beëindigd hebt, dan zal dit in de meeste gevallen automatisch door uw school of universiteit aan de DUO worden doorgegeven.

Heeft u uw diploma echter behaald bij een ‘aangewezen’ MBO-school of aan een buitenlandse school of universiteit, dan moet u vaak zelf zorgen dat de DUO hiervan op de hoogte wordt gesteld. Vergeet ook niet om uw studentenreisproduct dan stop te zetten.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven