fbpx
Ga naar content

Studiefinanciering: de aanvullende beurs

In tegenstelling tot het recht op een basisbeurs, is het recht op aanvullende beurs afhankelijk van het inkomen van uw ouders. Niet iedere student heeft hier dus recht op. De DUO vraagt bij de belastingdienst de inkomensgegevens van uw ouders op om te bepalen of u in aanmerking komt voor een aanvullende beurs en zo ja, voor welk bedrag.

Er wordt daarbij gekeken naar het inkomen van uw ouders twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin u de aanvullende beurs aanvraagt. Als u bijvoorbeeld in 2012 een aanvullende beurs aanvraagt, zal gekeken worden naar het inkomen van uw ouders in 2010. Dit laatste jaar wordt dan ook wel het peiljaar genoemd.

Ook zal de DUO nagaan of:

  • Er al een studieschuld bestaat die door uw ouders moet worden terugbetaald.
  • Er broers of zussen zijn die ook al een aanvullende beurs ontvangen.
  • Er andere schoolgaande broers en zussen zijn in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs die geen studiefinanciering ontvangen.

Aanvullende beurs en ouderbijdrage

Op basis van de door uw ouders aan de DUO verstrekte gegevens en de gegevens van de belastingdienst wordt de hoogte van de zogenaamde ouderbijdrage vastgesteld. Op de website van DUO vindt u een rekenhulp waarmee u of uw ouders deze ouderbijdrage online kunnen uitrekenen.

Let op: uw ouders dienen goed te controleren of hun inkomen correct is vastgesteld. Als er sprake is van een foute opgave, dan kan de DUO met terugwerkende kracht de ouderlijke bijdrage corrigeren. Bij een verlaging van de ouderlijke bijdrage is dit geen probleem, maar bij een verhoging kan dit vervelende financiële gevolgen hebben.

Verlegging van het peiljaar bij teruglopende inkomsten van ouders

Als het inkomen van uw ouders ineens achteruit gaat, kunnen uw ouders de DUO verzoeken om peiljaarverlegging naar het jaar van de inkomensachteruitgang. Als u al een aanvullende beurs ontving, dan kunt u met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor een hogere aanvullende beurs. Als u nog geen aanvullende beurs ontving, dan geldt deze terugwerkende kracht niet.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven