fbpx
Ga naar content

Heb ik ook recht op kinderbijslag voor een kind van 16 of 17 jaar?

Als uw kind 16 en 17 jaar is, heeft u recht op kinderbijslag als er voldaan is aan een van de volgende eisen:

  • Uw kind volgt onderwijs, of
  • Uw kind is werkloos, of
  • Uw kind is arbeidsongeschikt.

Onderwijsvolgende kinderen van 16 en 17 jaar

Als uw kind van 16 of 17 jaar onderwijs of een beroepsopleiding volgt, dan hebt u recht op kinderbijslag als:

  • Uw kind 213 uur les of praktijk les volgt, en
  • Dit onderwijs wordt gevolgd bij een normale dagopleiding.

Als uw kind van 16 of 17 naar het HBO gaat of de universiteit heeft u geen recht op kinderbijslag meer. Uw kind heeft dan zelf recht op studiefinanciering van de Informatie Beheer Groep.

Werkloze kinderen van 16 en 17 jaar

Als uw kind de school verlaat en niet aansluitend aan een andere opleiding begint, is uw kind werkloos. Om voor kinderbijslag in aanmerking te komen moet uw kind zich dan binnen een maand als werkzoekende inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Uw kind is verplicht om passende arbeid te aanvaarden. Er bestaat dan recht op kinderbijslag tot het 18e levensjaar.

Een voorbeeld.

Sylvia is 16 jaar en heeft in juni haar VMBO-diploma gehaald. Zij wil voordat zij een vervolgopleiding kiest een jaar werken. Sylvia schrijft zich per 1 juli in als werkzoekende. Haar ouders hebben dan recht op kinderbijslag.

Een ander voorbeeld.

Sylvia vindt een baan als cassière bij een supermarkt voor 10 uur per week. Sylvia moet dan in ieder geval voor tenminste 9 uur per week nog ingeschreven blijven staan om recht te kunnen hebben op kinderbijslag. Als uw kind (meer dan) 19 uur per week werkt of een WW-uitkering ontvangt, dan bestaat er geen recht op kinderbijslag.

Als uw kind in de eerste maand van een kwartaal werkloos wordt of vlak daarvoor wordt uw kind geacht op de eerste dag van dat kwartaal werkloos te zijn. Uw kind moet zich dan wel hebben ingeschreven binnen een maand na het intreden van de werkloosheid. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld ernstige ziekte van uw kind, kan van deze termijn kan worden afgeweken.

Een voorbeeld.

Iet stopt met het VMBO op 5 januari 2009. Iet schrijft zich twee weken later in als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Haar ouders krijgen dan over het eerste kwartaal 2009 kinderbijslag.

Uw kind wordt niet als werkloos gezien als uw kind een passende baan weigert of door eigen gedrag geen baan krijgt of kwijtraakt.

Een voorbeeld.

Sylvia heeft na drie maanden genoeg van haar baantje als cassière bij AH en neemt ontslag. Werken als cassière is in haar geval passende arbeid. Omdat zij ontslag neemt hebben haar ouders geen recht op kinderbijslag.

Arbeidsongeschikte kinderen van 16 en 17 jaar

Uw kind wordt aangemerkt als arbeidsongeschikt als uw kind door een ziekte of een gebrek niet in staat is om minimaal 6 maanden lang 55% te verdienen van wat een gezonde leeftijdgenoot kan verdienen.

De SVB zal een verzekeringsarts inschakelen om dit te onderzoeken.

Als uw arbeidsongeschikte kind 18 jaar of ouder is, dan bestaat er geen recht meer op kinderbijslag omdat uw kind dan recht heeft op een Wajong-uitkering.

Dubbele kinderbijslag bij kinderen van 16 en 17 jaar

Dubbele kinderbijslag bij uitwonende kinderen van 16 en 17 jaar is mogelijk. U zult dan wel moeten kunnen aantonen dat u uw kind grotendeels (dit houdt in meer dan voor de helft) onderhoudt.

Anders dan bij kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is de reden van het uitwonend zijn niet van belang voor het recht op dubbele kinderbijslag. Als uw kind tot het huishouden van een ander behoort, dan is er geen recht op dubbele kinderbijslag.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven