Ga naar content

Wat is het kindgebonden budget precies?

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen. Het kindgebonden budget is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens. Omdat het kindgebonden budget per kind wordt uitgekeerd, profiteren met name grote(re) gezinnen van deze maandelijkse bijdrage.

Vanaf 1 januari 2009 komt het kindgebonden budget in plaats van de kindertoeslag. Het kindgebonden budget wordt net zoals voorheen de kindertoeslag uitgevoerd door de Belastingdienst Toeslagen.

Voor het kindgebondenbudget telt behalve het inkomen ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar mee. Hoe meer kinderen u hebt, hoe hoger uw kindgebonden budget kan zijn.

Recht op kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen. Voor uw toeslagpartner geldt dit ook. Let op: niet elk rechtmatig verblijf in Nederland geeft recht op een toeslag.

In een aantal situaties gelden aanvullende regels:

 • U bent co-ouder
 • U hebt een samengesteld gezin
 • U woont samen met uw kind bij uw ouders
 • U woont of werkt in het buitenland
 • U heeft een stiefkind, pleegkind of adoptiekind

Eigen kinderen en stiefkinderen

Voor eigen kinderen en stiefkinderen is een kindgebondenbudget mogelijk. Het is niet noodzakelijk dat het kind ook echt bij u in huis woont.

Pleegkinderen

Als u kinderbijslag krijgt voor uw pleegkind, komt u waarschijnlijk ook in aanmerking voor een kindgebonden budget. Is uw pleegkind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag? Dan kunt u alleen kindgebonden budget krijgen als u uw pleegkind in belangrijke mate onderhoudt.

Ingangsdatum kindgebondenbudget

U krijgt het kindgebonden budget vanaf de maand nadat uw eerste kind geboren is. Voor pleeg- en adoptiekinderen vanaf het moment dat zij tot uw huishouden zijn gaan behoren. Het kindgebonden budget stopt de maand nadat uw jongste kind 18 jaar is geworden.

Een voorbeeld.

Petra heeft drie kinderen. Zij zijn 21, 20 en 17 jaar oud. De jongste wordt in maart 18 jaar. Vanaf april stopt het kindgebonden budget.

Aanvragen kindgebondenbudget

U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Als het goed is ontvangt u vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen. Als dit niet automatisch gebeurt, moet u het kindgebonden budget toch zelf aanvragen.

Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als de Belastingdienst niet weet dat het kind tot uw huishouden is gaan behoren, bijvoorbeeld omdat het kind nog ingeschreven staat in het GBA bij uw ex-partner maar inmiddels wel bij u woont.

Betaling van kindgebondenbudget

De manier van uitbetalen hangt af van de hoogte van uw kindgebonden budget:

 • U krijgt meer dan 60 euro per jaar. U krijgt het kindgebonden budget elke maand rond de 20e op uw rekening gestort voor de volgende maand.
 • U krijgt tussen de 24 euro en 60 euro per jaar. U krijgt het kindgebonden budget voor het hele jaar in één keer op uw rekening.
 • U krijgt minder dan 24 euro per jaar. Bedragen lager dan 24 euro betaalt de Belastingdienst Toeslagen niet uit.

Wijzigingen

Verandert in de loop van het jaar uw inkomen of woonsituatie? Dan moet u deze wijziging doorgeven aan de Belastingdienst Toeslagen. U krijgt dan een nieuwe (voorschot)berekening met het aangepaste budget.

Na afloop van het jaar krijgt u de definitieve berekening van uw kindgebonden budget. De reden daarvoor is dat dan pas uw definitieve jaarinkomen bekend is. De Belastingdienst Toeslagen rekent dan uit op hoeveel kindgebonden budget u echt recht had. Het verschil moet u betalen of krijgt u alsnog op uw rekening.

Let op: als uw inkomen stijgt kan het zijn dat u geen recht meer hebt op toeslag(en). Hou hier rekening mee, anders komt u voor een onplezierige verrassing te staan en moet u de ontvangen toeslag(en) terugbetalen. Het beste is om in zo’n geval bedragen te reserveren.

Als u te veel kindgebonden budget hebt ontvangen, krijgt u een brief van de Belastingdienst toeslagen waarin staat hoeveel u moet terugbetalen. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u bezwaar maken.

Controleren van gegevens

Controleer de gegevens op de beschikking die u van de Belastingdienst Toeslagen krijgt goed. Er worden regelmatig fouten meegemaakt. De Belastingdienst waarschuwt hiervoor al regelmatig op de radio en tv. Als de gegevens op uw voorschotbeschikking niet kloppen dan moet u een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. Kloppen de gegevens op de zogenaamde ‘beschikking definitieve berekening’ niet? Maak dan bezwaar.

Kindgebondenbudget aanvragen.

Meestal hoeft u zelf het kindgebondenbudget niet aan te vragen. Als u recht heeft op het kindgebondenbudget ontvangt u hier bericht over. Als u geen bericht heeft gekregen maar wel recht heeft op het kindgebondenbudget dan kunt u het zelf aanvragen via de Belastingdienst.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven