Ga naar content

Wat betekent de onderhoudseis voor de kinderbijslag?

U heeft alleen recht op kinderbijslag als u uw kind ook daadwerkelijk onderhoudt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal bij de beoordeling of er sprake is van onderhoud, kijken naar:

 • de leeftijd van uw kind
 • de woonsituatie van uw kind (thuis- of uitwonend)
 • de persoonlijke situatie van uw kind, denk hierbij aan arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
 • het eventuele inkomen van uw kind

Thuiswonend kind jonger dan 16 jaar

Als uw kind jonger is dan 16 jaar en nog bij u thuis woont, gaat de SVB er automatisch van uit dat u uw kind onderhoudt. De inkomsten van uw kind zijn dan niet van belang.

In een aantal anders situaties moet u aantonen dat u uw kind onderhoudt. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • Uw kind behoort tot het huishouden van een ander.
 • Als uw kind in het buitenland woont.
 • Als u alimentatie betaalt voor uw kind.
 • Als een derde een bijdrage levert in het onderhoud van uw kind.
 • Als uw kind jonger is dan 16 jaar en uitwonend is in verband met onderwijs, ziekte of gebrek.

Waaruit blijkt dat ik mijn kind onderhoud?

Bij onderhoudskosten moet u denken aan kosten voor levensonderhoud en kosten voor opvoeding en onderwijs. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor voeding, huisvesting, kleding, vakantie, vervoer, verzekering, studie, schoolgeld, zakgeld en contributies voor bijvoorbeeld een sportvereniging.

Het onderhoud moet op eenvoudige wijze kunnen worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld doordat u bepaalde betalingen per bankrekening verricht.

Voor kinderen die in het buitenland verblijven gelden strengere regels. Het onderhoud moet worden aangetoond uit een bankoverschrijving aan de verzorger van het kind of het kind zelf in het betreffende land.

De SVB hanteert verder de volgende voorwaarden.

 • Slechts betalingen, die zijn verricht via betalingsinstellingen en banken die op basis van het toepasselijke nationale recht bevoegd zijn om financiĆ«le transacties te verrichten, worden door de SVB geaccepteerd.
 • Bij overschrijving van een bedrag van uw rekening naar de rekening van de verzorger van het kind is het (internet)bankafschrift voldoende bewijs voor het aantonen van de betaling.
 • Bij storting op de bankrekening van de verzorger van het kind of het kind, moet u het stortingsbewijs overleggen.
 • Bij opname van een bedrag van de bankrekening van u moet u een bankafschrift overleggen waaruit blijkt dat het bedrag met de bankpas van de verzorger van het kind of van het kind is opgenomen. Het nummer van die bankpas dient bekend te zijn bij de SVB.
 • Bij overmaking van bedragen door tussenkomst van erkende intermediairs, bijvoorbeeld via de Western Union Money Transfer, dienen zowel de storting door u als de opname door de verzorger van het kind of het kind zelf, te worden aangetoond.

Slechts als door uitzonderlijke omstandigheden betaling via een erkende bank of betalingsinstelling niet mogelijk is mag u ook op andere wijze aantonen dat u voldaan heeft aan uw onderhoudsbijdrage. U moet dan wel de onmogelijkheid van betaling op de voorgeschreven wijze aannemelijk te maken. Ook zult u in die gevallen elke stap van de wijze van betaling die door u is gevolgd aan moeten tonen.

Een voorbeeld.

Ali verblijft als vluchteling in Nederland. Zijn kinderen verblijven in een vluchtelingenkamp rondom de grens met Syriƫ. Er kan geen geld via een bank worden overgemaakt. Ali kan dat alleen doen door geld aan een vriend mee te geven. Ali heeft dan nodig: een bewijs van opname van het geld, een verklaring van zijn vriend dat hij het geld ten behoeve van het onderhoud van zijn kinderen heeft ontvangen. Een verklaring van de verzorger van de kinderen dat zij het geld hebben ontvangen.

Postpakketten worden niet geaccepteerd als middel om de onderhoudsbijdrage aan te tonen.

Uitwonend kind jonger dan 16 jaar en kinderbijslag

Het komt voor dat uw kind(eren) niet meer bij u thuis wonen bijvoorbeeld omdat zij naar een internaat gaan.

Als uw kind jonger is dan 16 jaar en niet meer bij u thuis woont, moet u aantonen dat u uw kind daadwerkelijk onderhoudt. Als u dit kunt aantonen ontvangt u eenmaal kinderbijslag als u:

 • Per kwartaal tenminste 408 euro bijdraagt in het onderhoud van uw kind maar niet meer dan 1.081 euro, en
 • Het eigen inkomen van uw kind niet hoger is dan 1.754 euro netto per kwartaal, en
 • De bijverdiensten in de zomervakantie van uw kind niet meer bedragen dan 1.150 euro netto.

Dubbele kinderbijslag

U ontvangt dubbele kinderbijslag als:

 • Uw kind niet meer thuis woont omdat uw kind een opleiding volgt. Dit moet wel een opleiding zijn die voldoet aan een aantal voorwaarden. Hiervoor heeft de SVB beleid ontwikkeld.
 • Uw kind in een inrichting is opgenomen omdat hij/zij ziek of gehandicapt is. U zult dan wel moeten kunnen aantonen dat u het kind grotendeels (dit houdt in meer dan voor de helft) onderhoudt.
 • U per kwartaal meer bijdraagt dan 1.081 euro.
 • Het eigen inkomen van uw kind niet hoger is dan 1.081 netto per kwartaal.
 • De bijverdiensten in de zomervakantie van uw kind niet meer bedraagt dan 1.150 euro netto.

Dubbele kinderbijslag is niet mogelijk:

 • Als uw kind tot het huishouden van een ander behoort.
 • Als het kind bij de andere ouder woont. In dat geval wordt de kinderbijslag zelfs uitbetaald aan de andere ouder.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven