Ga naar content

Wees alert bij nieuw medisch onderzoek

Als de verzekeraar na jarenlang een uitkering te hebben betaald een nieuw medisch of arbeidsdeskundig onderzoek wil, terwijl uw gezondheid niet is verbeterd, wees dan op uw hoede.

Vraag om een toelichting van de medisch adviseur waarom nieuw onderzoek nodig is. Win vervolgens eerst juridisch advies voordat u medewerking verleent aan een onderzoek. Weiger geen medewerking maar geef aan dat u zich beraadt.

Laat u niet onder druk zetten door de verzekeraar. De verzekeraar moet u voldoende tijd geven om eerst juridisch advies in te winnen voordat u besluit of u meewerkt aan een keuring of niet. Geeft de verzekeraar geen tijd, dan is dit des te meer reden om alert te zijn en juridische hulp in te schakelen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven