fbpx
Ga naar content

Hoe hoog is de toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW)?

De toeslag vult uw uitkering aan tot maximaal het voor u geldende sociale minimum. Voor gehuwden/samenwonenden, éénoudergezinnen en alleenstaanden gelden aparte bedragen. In de Toeslagenwet worden daarvoor bedragen per dag genoemd.

In de tabel hieronder ziet u het sociaal minimum per dag per 1 januari 2012. Het gaat hier om bruto bedragen exclusief 8% vakantietoeslag:

leefsituatie sociaal minimum per dag (bruto) 
gehuwd / samenwonend 66,51 euro
alleenstaande ouder 62,90 euro
alleenstaande van 23 jaar en ouder 50,49 euro

Voor alleenstaanden jonger dan 23 jaar gelden lagere normen.

Een voorbeeld.

Jan is alleenstaand, 25 jaar oud en werkloos geworden. Hij verdiende per maand een bruto bedrag van 1.400 euro. Om dit bedrag om te rekenen naar een dagloon, moet het loon per maand door 21,75 worden gedeeld (dat is het gemiddeld aantal werkdagen per maand). Dat is 64,37 per dag.

Op het moment dat Jan werkloos wordt, bedraagt zijn WW-uitkering de eerste twee maanden 75% van 64,37 euro. Dat is dus 48,28 euro per dag. Omdat dit iets lager is dan het voor hem geldende sociale minimum heeft Jan recht op een kleine toeslag.

Na twee maanden wordt de WW-uitkering van Jan verlaagd naar 70%. De WW-uitkering bedraagt dan 45,01 bruto per dag. Jan heeft dan recht op een toeslag van 50,49 minus 45,01 = 5,48 euro per dag. Per maand is dat 119,19 euro bruto.

Let op: De toeslag en uw uitkering samen kunnen nooit meer bedragen dan het vroeger verdiende loon. Als u vroeger een inkomen heeft gehad onder het voor u geldende minimum, dan wordt uw uitkering maximaal aangevuld tot de hoogte van dat vroegere inkomen. Komt u in die situatie nog inkomen tekort dan kunt u bijstand aanvragen om de uitkering en de toeslag tot het voor u geldende sociaal minimum aan te vullen.

Een voorbeeld.

Anne is samenwonend en werkt part-time. Zij verdient 700 euro bruto per maand. Dat is 32,18 bruto per dag. Omdat zij samenwoont werkt zij parttime. Op enig moment verliest Anne haar baan en min of meer tegelijkertijd gaan zij en haar vriend uit elkaar. Anne heeft dan na twee maanden recht op een WW-uitkering van 22,53 euro bruto per dag.

De toeslag bedraagt dan maximaal 32,18 – 22,53 = 9,65 euro bruto per dag. Haar inkomen aan uitkering is dan een WW-uitkering van bruto 21,75 x 22,53 euro = 490 euro en de toeslag 21,75 x 9,65 euro = 210 euro. De twee uitkeringen komen uit op een maandbedrag van 700 euro bruto.

Omdat het inkomen van Anne lager is dan het voor haar geldende bruto minimum van 1.098,16 euro per maand kan zijn nog een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Deze vult de andere uitkeringen aan tot het voor Anne geldende sociale minimum.

Er zijn twee uitzonderingssituaties waarbij uw uitkering in combinatie met de toeslag net iets boven het sociaal minimum uitkomt:

  • Als u als eenoudergezin een loon heeft dat gelijk of hoger is dan 90% van het brutominimumloon, maar lager dan het voor u geldende sociaal minimum, of
  • Als u alleenstaand bent en een loon heeft dat gelijk of hoger is dan 70% van het brutominimumloon, maar lager dan het voor u geldende sociaal minimum.

Toeslag en vakantiegeld

Als u recht hebt op een toeslag, dan heeft u ook recht op een vakantie-uitkering. Deze bedraagt 8% van de toeslag en wordt jaarlijks in mei aan u uitgekeerd.

Toeslag en overlijdensuitkering

Na het overlijden van degene die recht had op een toeslag, hebben de nabestaanden recht op een overlijdensuitkering. De overlijdensuitkering is gelijk aan één maand toeslag.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven