fbpx
Ga naar content

Wat is de Toeslagenwet (TW) precies?

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kunt u een uitkering aanvragen. Het kan zijn dat deze uitkering te laag is om van rond te komen. In het algemeen is een uitkering namelijk maar 70% van uw laatstgenoten inkomen.

Niet iedereen kan zomaar een beroep op de Toeslagenwet doen. Alleen als uw uitkering onder het zogenaamde sociale minimum komt, kunt u bij het UWV een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW) krijgen.

De Toeslagenwet is dus bedoeld om uitkeringen tot het sociaal minimum aan te vullen. Daarnaast kunt u mogelijk ook een beroep op de Toeslagenwet doen als u tijdens uw tweede ziektejaar van uw werkgever loon ontvangt. Als het totale inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan dit sociale minimum, dan krijgt u op grond van de Toeslagenwet mogelijk een toeslag op uw inkomen.

Wat houdt het sociaal minimum in?
Het sociaal minimum is het bedrag waarvan de overheid in Nederland vastgesteld heeft dat u dit tenminste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit sociaal minimum is overigens niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling. Het bedrag varieert van ongeveer 70% tot 100% van het minimumloon.

In de tabel hieronder ziet u het sociaal minimum per dag per 1 juli 2013. Het gaat hier om bruto bedragen exclusief 8% vakantietoeslag:

leefsituatie  sociaal minimum per dag (bruto)
gehuwd / samenwonend 67,94 euro
alleenstaande ouder 63,83 euro
allleenstaande van 23 jaar en ouder 51,26 euro

Voor alleenstaanden jonger dan 23 jaar gelden lagere normen.

Als u in de categorie ‘gehuwden’ valt, heeft u dus recht op een toeslag ter grootte van het verschil tussen het voor u geldende sociale minimum (67,94 euro bruto per dag) en uw daadwerkelijke inkomen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven