Ga naar content

Te laat aanvragen van toeslag leidt tot korting

Mevrouw De Leeuw ontvangt van het UWV een zogenaamde WAZ-uitkering. Zij vergeet een toeslag op grond van de Toeslagenwet aan te vragen. Wel vraagt zij bij de gemeente een aanvullende bijstandsuitkering aan.

De gemeente kent deze uitkering toe. Op een gegeven moment wijst een ambtenaar van de gemeente De Leeuw erop dat zij mogelijk recht heeft op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Mevrouw De Leeuw vraagt de toeslag dan direct aan.

Het UWV kent de toeslag toe met een jaar terugwerkende kracht, maar legt wel een maatregel op in de vorm van een korting van 20% op de haar toegekende toeslag op basis van de Toeslagenwet (TW) over dezelfde periode. Mevrouw De Leeuw maakt hier bezwaar tegen en vecht deze beslissing uiteindelijk aan bij de bestuursrechter.

De rechter is het met het UWV eens. Volgens de rechter hoort iedereen de wet te kennen. Onbekendheid met de mogelijkheden die de wet biedt komt voor rekening en risico van betrokkene. Dat naast mevrouw De Leeuw ook de gemeente niet op de hoogte was van het recht op een toeslag doet niet terzake.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven