Ga naar content

Wet maatschappelijke ondersteuning: Veelgestelde vragen

Ja, daar zit een verschil tussen. Bij hulp bij het huishouden moet u denken aan de hulp die u krijgt in uw huishouden. Bijvoorbeeld aan de afwas doen, eten koken, wassen, strijken, stofzuigen en ramen lappen. Sinds 1 januari 2007 valt deze hulp onder de Wmo.

Bij persoonlijke verzorging moet u denken aan de hulp die u krijgt voor uzelf. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, douchen, scheren, opmaken, aankleden, eten en drinken. Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo. Persoonlijke verzorging valt niet onder de Wmo. Deze krijgt u vergoedt uit de AWBZ.

Als u tijdelijk in een andere gemeente verblijft dan waar u staat ingeschreven, dan kunt u een beroep blijven doen op de Wmo. De gemeente waar u verblijft, kan u doorverwijzen naar de gemeente waar u normaal gesproken woont.

De gemeente waar u staat ingeschreven kan u een PGB toekennen. Met het PGB kunt u dan zelf de hulp inkopen in de gemeente waar u tijdelijk verblijft.

Nee, u hoeft zich niet voor de Wmo te verzekeren. Indirect betaalt u via de belasting natuurlijk wel voor de zorg die via de Wmo geleverd wordt. Het kan overigens wel zo zijn dat bij bepaalde vormen van zorg die via de Wmo geleverd wordt een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Dit houdt in dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Het restantbedrag wordt betaald door de gemeente.

U kunt ongeacht uw leeftijd gebruik maken van de Wmo. Er geldt geen minimumleeftijd.

Terug naar boven