fbpx
Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

De uitkeringsinstantie vergoedt echter alleen uw proceskosten, wanneer u deze gemaakt heeft door inschakeling van een professioneel rechtshulpverlener. Deze vergoeding van proceskosten wordt overigens vastgesteld volgens een puntensysteem. Dat wil zeggen dat deze vergoeding meestal niet uw werkelijk gemaakte proceskosten dekt.

U kunt daarnaast om vergoeding van schade vragen, bijvoorbeeld de wettelijke rente over de te laat betaalde uitkering.

 Wanneer de rechter u (gedeeltelijk) in het gelijk stelt, kan de uitkeringsinstantie veroordeeld worden in betaling van de kosten van het geding. U moet de rechtbank hier wel om verzocht hebben voordat de uitspraak is gedaan.

De hoogte van de proceskostenveroordeling wordt vastgesteld aan de hand van vaste richtlijnen. U moet er in de praktijk rekening mee houden dat u in het gunstigste geval slechts een gedeelte van de werkelijk gemaakt (advocaat)kosten vergoed krijgt.

Als u een beslissing van een uitkeringsinstantie heeft ontvangen waarmee u het niet eens bent, dan heeft u meestal zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar let op: deze termijn kan soms ook korter zijn. Lees de beslissing van de uitkeringsinstantie goed door. De bezwaartermijn staat hierin vermeld.

U stuurt uw bezwaarschrift in principe naar dezelfde instantie die de eerdere beslissing genomen heeft. Meestal treft u in de beslissingsbrief van de uitkeringsinstantie een adres aan waar u uw bezwaarschrift heen kunt sturen.

Als u het niet eens bent met een beslissing van een uitkeringsinstantie, kunt u bezwaar maken. Schrijf een brief aan de uitkeringsinstantie. Geef duidelijk aan waarmee u het niet eens bent en waarom niet. Het adres waar u uw bezwaarschrift heen moet sturen, vindt u in de brief met de beslissing van de uitkeringsinstantie. U kunt uw bezwaar het beste aangetekend versturen.

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop de uitkeringsinstantie u heeft behandeld. Denk hierbij aan de situatie dat het te lang duurt voor u een reactie krijgt op uw aanvraag of als u niet wordt teruggebeld terwijl dat wel is afgesproken.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een officiele beslissing van de uitkeringsinstantie. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u ten onrechte geen uitkering krijgt. In elke brief van UWV staat of het een beslissing is waartegen u bezwaar kunt maken en hoe u dat kunt doen.

Zolang de uitkeringsinstantie nog geen beslissing heeft genomen over uw bezwaar, blijft de oorspronkelijk beslissing geldig. Als u bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, schort uw bezwaarschrift de terugbetaling niet op.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven