Ga naar content

Bezwaar & beroep: Veelgestelde vragen

Ja, het is vrij gebruikelijk en vaak ook wenselijk dat u zich door een advocaat of jurist laat bijstaan. Als u zich wilt laten bijstaan door iemand die geen professioneel rechtshulpverlener is, dan moet u de rechtbank dit via een machtiging laten weten.

Met een dergelijke machtiging verklaart u dat een bepaalde persoon in uw plaats op mag treden. Dit betekent dat de gemachtigde namens u het beroepschrift ondertekent en eventueel de gronden bij het beroep voor u opstelt. Ook kan de gemachtigde op de hoorzitting namens u het woord doen. De rechtbank zal alle correspondentie dan ook aan uw gemachtigde sturen.

Ook als u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, kan de uitkeringsinstantie zijn besluit toch uitvoeren. Uw bezwaar of beroep heeft namelijk in het algemeen geen 'schorsende werking'. U kunt bij de rechtbank een spoedprocedure starten om de rechter te vragen het besluit van de uitkeringsinstantie voorlopig op te schorten.

Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u daarnaast al bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld tegen de betreffende beslissing. Ook moet u een spoedeisend belang hebben. Het feit dat u op korte termijn in financiële problemen komt, kan een spoedeisend belang zijn.

Als er een bezwaarprocedure loopt, moet u de voorlopige voorziening aanvragen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw woonomgeving. Heeft u al beroep bij rechtbank ingesteld, dan moet de voorlopige voorziening bij die rechtbank worden ingediend.

Als u zaak is voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep, dan is deze instantie bevoegd om uw verzoek voor een voorlopige voorziening in behandeling te nemen.

Het indienen van een verzoek voor een voorlopige voorziening is niet aan een termijn gebonden. Dat betekent dat een verzoek ook na verloop van de bezwaar- en beroeps- en hoger beroepstermijn gedaan kan worden. Ook betekent dit dat na een afwijzing een nieuw verzoek ingediend kan worden. Dit heeft echter alleen zin, wanneer er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.

 U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen bij het vragen van een voorlopige voorziening. In de praktijk is dit wel sterk aan te raden. Een advocaat of gespecialiseerde jurist kan uw kansen op succes aanmerkelijk vergroten.

U hoeft u niet bij te laten staan door een advocaat of een andere deskundige. U mag zelf (voorlopig) bezwaar aantekenen. Toch is het vaak raadzaam een advocaat of een andere professioneel rechtshulpverlener in te schakelen. Een professional weet meestal beter welke argumenten tot een succesvol bezwaar kunnen leiden.

Bij de rechtbank betaalt u 41 euro aan griffierechten (administratiekosten). Bij de Centrale Raad van Beroep zijn deze kosten 110 euro. Als u een advocaat of andere professionele rechtshulpverlener inschakelt, moet u deze professional natuurlijk ook betalen.

De uitkeringsinstantie vergoedt echter alleen uw proceskosten, wanneer u deze gemaakt heeft door inschakeling van een professioneel rechtshulpverlener. Deze vergoeding van proceskosten wordt overigens vastgesteld volgens een puntensysteem. Dat wil zeggen dat deze vergoeding meestal niet uw werkelijk gemaakte proceskosten dekt.

U kunt daarnaast om vergoeding van schade vragen, bijvoorbeeld de wettelijke rente over de te laat betaalde uitkering.

 Wanneer de rechter u (gedeeltelijk) in het gelijk stelt, kan de uitkeringsinstantie veroordeeld worden in betaling van de kosten van het geding. U moet de rechtbank hier wel om verzocht hebben voordat de uitspraak is gedaan.

De hoogte van de proceskostenveroordeling wordt vastgesteld aan de hand van vaste richtlijnen. U moet er in de praktijk rekening mee houden dat u in het gunstigste geval slechts een gedeelte van de werkelijk gemaakt (advocaat)kosten vergoed krijgt.

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven