fbpx
Ga naar content

Wie voert de AWBZ uit?

Let op! Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gewijzigd in Nederland. De AWBZ-taken zijn geschaard onder nieuwe en bestaande wetten. Lees hier meer over de wetswijziging.

De AWBZ wordt uitgevoerd door aan de zorgverzekeraars verbonden zorgkantoren. In Nederland zijn 32 zogenaamde zorgkantoren. In de regio Utrecht is dat bijvoorbeeld Agis.

De zorgkantoren hebben de volgende taken:

  • ZorgtoewijzingOm in aanmerking te komen voor zorg, zoals thuiszorg, ouderenzorg of verpleeghuiszorg moet bekeken worden hoe groot de behoefte aan zorg is. Het CIZ stelt vast welke zorg en hoeveel uren zorg u nodig hebt. Dit wordt vastgelegd in het indicatierapport. Dit rapport wordt toegestuurd aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor wijst de zorg dan toe.
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor zorg in een AWBZ-instelling.Als u wordt opgenomen in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Op basis van uw persoonsgegevens, het BSN-nummer en de gegevens van de Belastingdienst berekent het zorgkantoor de eigen bijdrage die u moet betalen. Vervolgens int het zorgkantoor de eigen bijdrage;
  • Uitvoering van het persoonsgebonden budgetEen PGB wordt aangevraagd bij het zorgkantoor. Het CIZ stelt de behoefte aan zorg vast. Het zorgkantoor beslist aan de hand van het indicatierapport hoe hoog het budget moet zijn. U sluit hierover een contract met het zorgkantoor en u kunt daarna zelf op zoek naar (AWBZ-)zorgaanbieders.
  • Informatie verstrekkenU kunt met al uw vragen over de AWBZ en het PGB terecht bij het zorgkantoor in uw regio. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven