fbpx
Ga naar content

Hoe en wanneer kom ik in aanmerking voor AWBZ-zorg?

Let op! Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gewijzigd in Nederland. De AWBZ-taken zijn geschaard onder nieuwe en bestaande wetten. Lees hier meer over de wetswijziging.

Om voor zorg op grond van de AWBZ in aanmerking te komen moet er een aanvraag worden ingediend. Deze aanvraag moet u indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg, CIZ. Het CIZ gaat dan beoordelen welke zorg u nodig heeft en geeft hiervoor een zogenaamde indicatie af.

Voor uw aanvraag neemt u contact op met het CIZ-kantoor bij u in de buurt. U kunt uw aanvraag telefonisch doen of direct via een speciaal  aanvraagformulier.

Het CIZ gaat vervolgens aan de slag. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het CIZ handelt uw aanvraag direct af, omdat uw vraag en situatie meteen duidelijk zijn.
  • Het CIZ heeft meer gegevens nodig om tot een goede beoordeling te komen. U ontvangt dan een aanvraagformulier met vragen over uw gezondheid, uw woon- en leefsituatie. U vult het formulier in en stuurt het ondertekend terug.

Nader onderzoek door indicatiesteller van het CIZ

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt er gekeken naar uw situatie. Soms is dat voldoende om een indicatie te kunnen stellen, maar vaak belt een medewerker van het CIZ u nog om aanvullende vragen te stellen. Soms komt een indicatiesteller van het CIZ bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden.

Deze CIZ-medewerker kijkt dan naar wat u wel en niet kunt en bekijkt hoe en met wie u woont. Heeft u misschien een partner of kinderen die u ook bepaalde hulp en ondersteuning kunnen geven?

Als de indicatiesteller van het CIZ bij u langs wil komen, wordt er altijd eerst een afspraak met u gemaakt. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Hiervoor moet u het CIZ machtigen. Het CIZ stelt aan de hand van de verzamelde gegevens een zogenaamd indicatiebesluit op. In dit besluit staat of het CIZ vindt dat u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg en zo ja, welke zorg.

In het indicatiebesluit staat altijd vermeld:

  • Voor welke zorg u in aanmerking komt (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding).
  • Op welke hoeveelheid/klasse zorg u recht heeft (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week).
  • Hoe lang u recht heeft op de zorg (bijvoorbeeld gedurende 1 jaar). Dat betekent dat er na afloop van een indicatie opnieuw geïndiceerd moet worden als er dan nog zorg nodig is. Is zorg nog nodig dan wordt de indicatie verlengd, verhoogd of verlaagd.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven