Ga naar content

Voorlopig bezwaarschrift geeft u meer tijd inhoudelijk bezwaar te voeren

Als u meer tijd nodig heeft om bezwaar te maken tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie, maak dan tenminste voorlopig bezwaar. Dit houdt in dat u binnen de bezwaartermijn de uitkeringsinstantie schriftelijk meedeelt dat u het met de beslissing niet eens bent, maar dat u nog enige tijd nodig heeft om uw motivering op papier te zetten.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven