Ga naar content

AWBZ: Veelgestelde vragen

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit aan u en aan het zorgkantoor in uw regio. Als u dat wilt, stuurt het CIZ op uw verzoek het besluit aan de zorgaanbieder van uw keuze. U moet daarvoor wel uitdrukkelijk toestemming geven..

Nee dat kan niet. Wel kunt u op het aanvraagformulier al vermelden dat u gebruik wilt maken van een PGB. Vervolgens zal het zorgkantoor beoordelen welk budget u krijgt.

U heeft recht op zorg uit de AWBZ als u ingezetene bent in Nederland. Dat wil zeggen dat u in Nederland woont, werkt en uw sociaal leven voert. Verder moet het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) van mening zijn dat u op grond van uw persoonlijke medische situatie in aanmerking komt voor een van de zorgvormen van de AWBZ.

Terug naar boven