Ga naar content

AWBZ: Veelgestelde vragen

Met een indicatiebesluit kunt u in heel Nederland zorg krijgen. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor in uw regio en geeft aan waar u de zorg wilt ontvangen. Wilt u de zorg ontvangen in een andere regio dan waar u woont, dan stuurt het zorgkantoor uw gegevens door naar het zorgkantoor in die regio. Het laatste zorgkantoor zorgt er dan voor dat u de toegewezen zorg krijgt.

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit aan u en aan het zorgkantoor in uw regio. Als u dat wilt, stuurt het CIZ op uw verzoek het besluit aan de zorgaanbieder van uw keuze. U moet daarvoor wel uitdrukkelijk toestemming geven..

Nee dat kan niet. Wel kunt u op het aanvraagformulier al vermelden dat u gebruik wilt maken van een PGB. Vervolgens zal het zorgkantoor beoordelen welk budget u krijgt.

Terug naar boven