Ga naar content

Uitkeringen & sociale zekerheid: Documenten

Beleidsregels erfelijksheidsonderzoek verzekeraars

In dit document kunt u lezen welke regels de verzekeringsmaatschappijen zichzelf hebben opgelegd als het gaat om erfelijkheidsonderzoek in combinatie met een medische verzekeringskeuring.

Download

Brochure verzekeringskeuringen

Brochure waarin uitleg gegeven wordt over het hoe en waarom van medische keuringen bij (levens)verzekeringen.

Download

Model bezwaarschrift

Met dit bezwaarschrift kunt u bezwaar maken

Download

Model beroepschrift

Met dit beroepschrift kunt u beroep instellen tegen een beslissing op bezwaar van een uitkeringsinstantie.

Download

Model verzoekschrift voorlopige voorziening

De verzoekschrift kunt u gebruiken om bij de sector bestuursrecht van de rechtbank een voorlopige voorziening in te dienen.

Download

Hoger beroepschrift – Centrale Raad van Beroep

Met dit hoger beroepschrift kunt u hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank op het gebied van sociale zekerheid.

Download
Terug naar boven