fbpx
Ga naar content

Uitkering ineens na afloop WW van invloed op IOAW-uitkering

De heer Prins is op zijn 55ste werkloos geworden. Vervolgens ontving hij tot 1 oktober 2006 een WW-uitkering. Deze uitkering is vanaf 7 september 2005 aangevuld met een uitkering van het sectorfonds voor agrarische bedrijven (een zogenaamde SUWAS-uitkering).

Per 2 oktober 2006 is de WW-uitkering beëindigd en ontving de heer Prins een eenmalige uitkering van het fonds. De heer Prins heeft deze uitkering gebruikt voor de aankoop van een stamrechtverzekering. Uit dit stamrecht zal de heer Prins vanaf het bereiken van de 65-jarige leeftijd betalingen ontvangen.

Op 19 september 2006 hebben de heer Prins en zijn echtgenote een aanvraag ingediend om een IOAW uitkering. De gemeente heeft de uitkering toegekend maar daarop wordt de tot een maandbedrag herleide SUWAS-II-uitkering ineens in mindering gebracht.

In een gerechtelijke procedure krijgt de gemeente van de rechter gelijk. Alleen als de werknemer de vrije keus heeft bij de besteding van een eenmalige uitkering van de werkgever als gevolg van ontslag houdt de IOAW daar geen rekening mee. In dit geval wordt de uitkering niet gedaan door de werkgever maar door een fonds en viel er niets te kiezen voor de werknemer.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven