fbpx
Ga naar content

Niet melden van informatie kan er toe leiden dat uw uitkering wordt stopgezet

Als u niet zeker bent of bepaalde informatie wel of niet belangrijk is voor het UWV, neemt u dan altijd contact op met het UWV of win op voorhand juridisch advies in bij een advocaat. Als u achteraf bepaalde informatie niet (tijdig) gemeld heeft, kan dit er toe leiden dat uw uitkering stopgezet wordt en de betaalde uitkering wordt teruggevorderd.

Daarnaast kan er een boete worden opgelegd ter hoogte van het bedrag dat van u wordt teruggevorderd. U doet er dus verstandig aan het UWV tijdig te informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Vraag altijd aan het UWV om een schriftelijke bevestiging dat de zaken die gemeld hebt geen invloed hebben op uw recht op uitkering. Ga dus niet af op mondelinge mededelingen van medewerkers van het UWV. Ook zij kunnen fouten maken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven