fbpx
Ga naar content

Deling kinderbijslag bij co-ouderschap?

Elfride is gehuwd geweest met Jan-Jaap. Zij hebben twee kinderen: Daan en Liesje. Elfride ontvangt de kinderbijslag. De rechtbank heeft op 12 september 2001 de echtscheiding uitgesproken. Daarbij is een co-ouderschapsregeling vastgesteld waarbij de zorg voor de kinderen is verdeeld.

In deze co-ouderschapsregeling staat dat:

  • Daan van zaterdagavond 17.00 uur tot en met woensdagmiddag bij Elfride verblijft.
  • Liesje van zaterdagavond van 17.00 uur tot en met donderdagochtend bij Elfride verblijft.
  • Daan en Liesje de overige dagen bij Jan-Jaap verblijven.

Jan-Jaap vraagt eind 2004 de SVB om de kinderbijslag te delen tussen hem en Elfride en verwijst daarvoor naar de co-ouderschapsregeling. De SVB verdeelt vervolgens de kinderbijslag met ingang van het 1e kwartaal 2005. Elfride is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter.

De rechter constateert dat deze regeling alleen gaat over de verdeling van de zorg en de tijden, waarop de kinderen bij Elfride en Jan-Jaap verblijven. Over de verdeling van de onderhoudskosten zijn kennelijk geen afspraken gemaakt. De rechter neemt aan dat de ouders de kosten die aan het verblijf van de kinderen verbonden zijn, ieder voor hun eigen rekening nemen. Elfride heeft echter telkens gezegd dat de overige kosten voor verzorging en opvoeding van de kinderen, zoals de ziektekostenverzekering, schoolgelden, ouderbijdragen en sport- en muziekactiviteiten, door haar worden betaald. Jan-Jaap heeft daar niets tegenin gebracht.

De rechter bepaalt dat Elfride alleen recht heeft op de volledige kinderbijslag, omdat de kinderen grotendeels (minimaal vier nachten per week) bij haar verbleven.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven