Ga naar content

Door aangaan geregistreerd partnerschap geen sprake van duurzaak gescheiden leven

Jaap en Thea zijn goede vrienden van elkaar en ontvangen beiden een AOW-alleenstaandenpensioen. Zij hebben ieder een eigen huis, maar zien elkaar een keer per week. Soms gaan zij op vakantie met elkaar. Thea is vermogend. Jaap niet. 

Thea wil dat Jaap bij haar overlijden haar vermogen erft en niet teveel successiebelasting betaalt. Zij gaan daarom een geregistreerd partnerschap aan. De SVB merkt hen daarom beiden aan als gehuwden en verlaagt hun AOW pensioenen naar het niveau voor gehuwden. Volgens de SVB leven zijn niet duurzaam gescheiden van elkaar.

Jaap en Thea zijn het hier niet mee eens. Zij wonen immers niet samen en hebben ieder hun eigen huis en hebben normaal vriendschappelijk contact . Niets meer en niets minder. Omdat zij nu een geregistreerd partnerschap hebben moet beoordeeld worden of er sprake is van een duurzame scheiding. Daarvan is sprake als deze door beiden of door één van hen is gewild. Dat duurzaam gescheiden leven moet ondubbelzinning blijken uit feiten en omstandigheden.

Daar is in dit geval volgens de rechter geen sprake Jaap en Thea zien elkaar vaak en hebben wekelijks contact. In die situatie geval kun je volgens de rechter niet spreken van een duurzame verbreking. De SVB heeft dan ook terecht besloten de AOW-pensioenen te verlagen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven