fbpx
Ga naar content

Weigering Work-First project. Mag de bijstandsuitkering verlaagd worden?

De bijstandsuitkering van de heer Jansen wordt verlaagd omdat hij niet wil meewerken aan een Work-First traject. De rechter vindt dat er geen sprake is van dwangarbeid, aangezien de dreiging met een maatregel niet zo zwaar is dat daardoor (psychische) dwang ontstaat om het werk te blijven verrichten.

Ook is er geen sprake van verplichte arbeid, aangezien de heer Jansen niet gedurende langere tijd werkzaamheden heeft moeten verrichten waarvan volstrekt duidelijk was dat deze voor hem geen enkele positieve invloed op re-integratie in het reguliere arbeidsproces zouden kunnen hebben.

Maar de weigering medewerking is niet verwijtbaar, omdat de gemeente de heer Jansen niet zonder meer naar het trainingscentrum kon sturen zonder dat naar zijn individuele situatie is gekeken. Voordat verwijzing naar een Work-first traject plaatsvindt, moet de gemeente dan ook onderzoeken of dit wel het meest geschikte middel is.

Soms kan met andere trajecten betere en snellere resultaten worden geboekt. De gemeente mag de bijstandsuitkering van de heer Jansen dan ook niet verlagen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven