Ga naar content

De 5 meest gestelde vragen over de WW

Als ik ontslagen word, heb ik toch recht op WW? Hoewel vrijwel geheel werkend Nederland wel ongeveer weet waarvoor de Werkloosheidsuitkering (WW) bedoeld is, is het voor veel mensen niet duidelijk welke rechten en plichten zij hebben als zij noodgedwongen een beroep op deze uitkering moeten doen. Om die reden hebben wij de 5 meest gestelde vragen en antwoorden over de WW voor u op een rij gezet.

1. Wanneer heb ik recht op WW?
Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet om te beginnen verzekerd zijn. Hiervoor hoeft u geen verzekering af te sluiten. Iedereen die een arbeidsovereenkomst bij een werkgever heeft, is automatisch verzekerd. Ook moet u uiteraard werkloos zijn. U bent in het algemeen werkloos voor de WW als u tenminste 5 arbeidsuren per week verliest.

U moet ook voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat u in de 36 weken voorafgaand aan uw werkloosheid, minimaal 26 weken moet hebben gewerkt. Tot slot mag de werkloosheid niet uw eigen schuld zijn. Zo mag u geen ontslag nemen of ontslag op staande voet hebben gehad.

2. Wordt mijn WW-uitkering verrekend met mijn ontslagvergoeding?
Nee, een ontslagvergoeding wordt niet met de WW verrekend. Een WW-uitkering en ontslagvergoeding kunnen dus gewoon naast elkaar bestaan. Als er geen opzegtermijn in acht is genomen (de kantonrechter heeft bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst ontbonden), dan houdt het UWV wel rekening met een wachtperiode, de zogenaamde fictieve opzegtermijn. De betekent dat uw WW-uitkering pas in gaat als er een periode is verstreken die gelijk is aan de termijn die zou verstrijken als er normaal zou zijn opgezegd.

3. Mag ik akkoord gaat met een ontslagvoorstel van mijn werkgever?
Ja, instemmen met uw eigen ontslag levert geen verwijtbare werkloosheid op. Als uw werkgever het initiatief neemt om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen, mag u hierop ingaan. U kunt dan gewoon aanspraak blijven maken op een WW-uitkering. Meestal worden afspraken in een beëindigingsovereenkomst opgenomen. Zo’n contract wordt meestal vaststellingsovereenkomst genoemd. Laat het contract altijd door een juridisch specialist controleren voordat u akkoord gaat.

4. Hoe hoog is mijn WW-uitkering en hoe lang duurt mijn WW-uitkering?
De hoogte van de WW-uitkering is gedurende de eerste twee maanden
75% van uw dagloon. Na twee maanden bedraagt de WW-uitkering 70% van uw dagloon. Uw dagloon is niet exact gelijk aan uw brutoloon. Het is het loon waarover premies en sociale verzekeringen betaald zijn. Op uw salarisstrook wordt dit aangeduid als SV-loon.

Als u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd 26 weken heeft gewerkt, dan u minimaal recht op een uitkering die drie maanden duurt. Als u daarnaast in de vijf jaar voor het jaar waarin u werkloos werd minimaal vier jaar of meer gewerkt heeft, komt u in aanmerking voor een verlengde WW-uitkering. De lengte van deze uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Als u een indicatie wilt hebben van de duur van uw WW-uitkering, kunt u gebruik maken van de WW-rekenmodule op Ontslag.nl.

5. Welke verplichtingen heb ik als ik een WW-uitkering ontvang?
Aan een WW-uitkering zijn ook een aantal verplichtingen verbonden. Het UWV kan uw WW-uitkering verlagen, stopzetten en een boete opleggen, als u zich niet aan deze regels houdt. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • U moet zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV en deze inschrijving op tijd verlengen.
  • U moet binnen 1 week nadat u werkloos bent geworden een WW-uitkering aanvragen.
  • Uw moet wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdig doorgeven.
  • U moet voldoen aan de sollicitatieplicht en u moet passend werk aanvaarden.
  • U moet meewerken aan opleiding en (om)scholing.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl   

Terug naar boven