Ga naar content

Deeltijd-WW: wordt vervolgd?

Vanaf 1 april 2009 konden werkgevers gebruik maken van de regeling voor deeltijd-WW. Met deeltijd-WW zouden bedrijven vakkrachten kunnen behouden en zouden ontslagen kunnen worden voorkomen. Vorige week bleek het budget dat de overheid voor deze regeling beschikbaar had gesteld (375 miljoen euro) verbruikt en werd de regeling met onmiddellijke ingang opgeschort.

Wat houdt deeltijd-WW in?

Deeltijd-WW geeft werkgevers de mogelijkheid om personeel minder te laten werken. Uw werkgever kan via deze regeling uw werktijd verminderen voor maximaal 50%. Als u dus 32 uur per week werkt, kunt u voor maximaal 16 uur in aanmerking komen voor een deeltijd-WW uitkering. Minder mag natuurlijk ook. Voor de overige uren blijft u dus aan het werk. U teert wel in op uw WW-rechten.

Misbruik?

Hoewel de regeling niet is bedoeld voor bedrijven die verwachten dat er ook in de toekomst weinig werk kan zijn, zijn er twijfels gerezen over de uitvoering van de regeling. Zo zou het UWV onvoldoende in staat zijn om te toetsen of alle bedrijven die deeltijd-WW hebben aangevraagd ook eigenlijk wel voldoen aan de voorwaarden.

Het UWV, waar door de recente samenvoeging met het CWI, toch al diverse problemen spelen, is niet goed voor deze taak berekend waardoor de controle te wensen overlaat. Er zijn bedrijven met een ruime financiële buffer die gebruik maken van deze regeling en die zo hun problemen afwentelen op hun werknemers. Daarnaast wordt er door bedrijven en werknemers tegen beter weten in voor deeltijd-WW gekozen, terwijl er voor het bedrijf geen lange termijn perspectief is. Ook in dat geval lijden de werknemers schade zij offeren een deel van hun WW-rechten op.

Voorwaarden voor de werkgever

Een werkgever kan niet zomaar de deeltijd WW toepassen. Daarvoor heeft hij de instemming van een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig. Zij moeten samen een zogenaamde afsprakenovereenkomst tekenen. Duidelijk is dat er een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de vertegenwoordigers van de werknemers rust. Is toestemming aan een werkgever gegeven dan kunt u hier als werknemer maar weinig tegen doen. Sterker nog, u loopt het risico fors minder inkomen te ontvangen als u de deeltijd-WW niet zou aanvragen.

Uw werkgever moet u tijdens de deeltijd WW scholing of detachering aanbieden. Ten slotte moet de werkgever het UWV een vergoeding betalen als de werknemer achteraf blijkt meer dan de helft van zijn werktijd deeltijd WW te hebben ontvangen. Deze vergoeding is de werkgever ook verschuldigd als u direct na afloop of binnen drie maanden van de werktijdverkorting toch (gedeeltelijk) ontslagen wordt.

Wat voor gevolgen heeft de deeltijd WW voor mij als werknemer?

U moet zich realiseren dat u, door gebruik te maken van een deeltijd-WW uitkering, gaandeweg uw eigen WW-rechten opsoupeert. Voor degene die bijvoorbeeld vanwege een kort arbeidsverleden geen recht heeft op WW, moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen.

Overigens kan de deeltijd-WW voor maximaal 65 weken worden toegestaan. Bij langdurige ziekte van een werknemer is de werkgever na drie maanden verplicht om het loon weer te betalen.

Tijdens de deeltijd WW hoeft de werknemer niet te solliciteren of zich in te schrijven bij het werkbedrijf van het UWV. Als de werkgever de werknemer ander werk aanbiedt hoeft de werknemer daar niet op in te gaan, tenzij het gaat om detachering bij een andere werkgever. Ook is de werknemer verplicht om de aangeboden scholing te volgen.

Is de regeling voor deeltijd-WW nu definitief afgelopen?

Daar lijkt het niet op. De kans is zeer groot dat de regeling verlengd wordt, maar onder politieke druk wel wordt aangescherpt. Minister Donner liet vorige week al weten dat hij uit zijn eigen begroting een extra bedrag van 175 miljoen euro beschikbaar heeft om de regeling voort te zetten.

Vanuit de Tweede Kamer wordt aangedrongen op een verscherping van de voorwaarden. Zo zou er strenger gecontroleerd moeten worden op de scholingsplicht van werkgevers die gebruik willen maken van de regeling. Ook wordt er gedacht over het bekorten van de maximale termijn van 65 weken of het limiteren van het aantal werknemers dat per bedrijf van de deeltijd-WW gebruik mag maken.

Naar verwachting zal minister Donner op zeer korte termijn helderheid moeten verschaffen over de aangepaste voorwaarden. Wordt vervolgd dus.

Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op deleest@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven