Ga naar content

Geen recht op WW bij ontslag op eigen verzoek

Een ambtenaar die als communicatiemedewerker werkzaam is bij het Agentschap NL besluit gebruik te maken van het Sociaal Flankerend Beleid (SFB) en maakt in dit kader aanspraak op een vertrekregeling ter grootte van twaalf bruto maandsalarissen. De ambtenaar wordt op verzoek eervol ontslagen en dient vervolgens een WW-aanvraag in.

Het UWV kent de ambtenaar vervolgens een WW-uitkering toe. De kosten voor deze WW-uitkering komen voor rekening van het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie legt zich niet neer bij de beslissing om deze ambtenaar een WW-uitkering toe te kennen en stelt beroep in bij de rechtbank in Den Haag.

UWV: ambtenaar heeft wel recht op WW
Volgens het UWV heeft de ambtenaar wel degelijk recht op een WW-uitkering. Het UWV voert aan dat het vrijwillig gebruik maken van een vertrekregeling niet beschouwd kan worden als een einde van de dienstbetrekking op initiatief van de werknemer.

Het ministerie voert echter aan dat van een vertrekregeling of beëindigingsovereenkomst helemaal geen sprake was. Sterker nog, het verzoek tot het verlenen van eervol ontslag kwam voort uit de wens van de ambtenaar om een eigen bedrijf te starten. De ambtenaar had ook gewoon in dienst kunnen blijven. Weliswaar is er bij Agentschap NL een reorganisatie op komst, maar de positie van deze ambtenaar was niet in het geding. De ambtenaar heeft op eigen initiatief contact gezocht met de afdeling HRM met het verzoek om in aanmerking te komen voor het SFB.

Rechtbank: ambtenaar heeft geen recht op WW
Volgens de rechtbank betekent een verzoek op eigen ontslag niet automatisch dat er sprake is van verwijtbaar ontslag. Een dergelijk verzoek moet in de context van alle omstandigheden beoordeeld worden. Het is namelijk denkbaar dat een dergelijk verzoek de uitkomst is van een onderhandeling over ontslagvoorwaarden op initiatief van de werkgever.

In dit geval oordeelt de rechtbank dat er wel sprake is van verwijtbaar ontslag in de zin van artikel 24 WW. Het initiatief voor de beëindiging van het dienstverband kwam namelijk geheel van de kant van de ambtenaar terwijl de ambtenaar geen herplaatsingskandidaat was noch zijn functie op korte termijn in gevaar was.

De rechtbank vernietigt de beslissing van het UWV om de ambtenaar WW toe te kennen en draagt het UWV op om een nieuwe beslissing te nemen. In de praktijk zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid betekenen dat de ambtenaar geen WW-uitkering zal ontvangen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven