Ga naar content

Hogere uitkeringen en minimumloon per 1 juli 2010

Met ingang van 1 juli jl. zijn de uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid licht gestegen. De stijging heeft te maken met het feit dat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het eveneens licht gestegen minimumloon.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder is per 1 juli 2010 gestegen tot 1.416 euro bruto per maand exclusief vakantietoeslag. Het minimumloon per week bedraagt nu 326,75 euro bruto, per dag is dit 65,35 euro bruto.

Dit is een stijging van 0,6% ten opzichte van 1 januari 2010. Als gevolg van deze stijging zijn de meeste sociale uitkeringen zoals de WW, de ZW, de AOW en de WIA ook met 0,6% verhoogd.

Maximumdagloon

Ook het zogenaamde maximumdagloon is per 1 juli jl. verhoogd van 186,65 euro bruto naar 187,77 euro bruto inclusief vakantietoeslag. Het maximumdagloon bepaalt het plafond in de werknemersverzekeringen zoals de WW, ZW en WIA.

Een voorbeeld.

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van uw dagloon. Uw dagloon wordt door het UWV bepaald door uw bruto jaarinkomen (inclusief vakantietoeslag en eventuele 13e maand) te delen door 261 of uw bruto maandinkomen te delen door 21,75.

Stel dat u een bruto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag) ontvangt van 4.500 euro. Uw bruto dagloon is dan 4.500 gedeeld door 21,75 = 206,90 euro. Dit is hoger dat het maximumdagloon van 187,77 euro.

Als u dus in aanmerking komt voor een WW-uitkering zal deze (vanaf de 3e maand) 70% bedragen van het maximumdagloon. Dit komt dus neer op een maximale maandelijkse WW-uitkering van ca. 2.859 euro bruto (inclusief vakantietoeslag).

Maximale WW-uitkering

De WW-uitkering wordt per 4 weken uitbetaald. Een uitkeringsmaand kent 20 dagen. Bovendien wordt uw vakantietoeslag in mei uitgekeerd. Bij een inkomen boven het maximumdagloon, dat wil zeggen een bruto maandinkomen van 3.781 euro of meer (exclusief vakantietoeslag), wordt de maximale WW-uitkering bereikt.

De maximale WW-uitkering bedraagt 173,86 euro (het maximumdagloon exclusief 8% vakantietoeslag) maal 20 uitkeringsdagen x 70% = 2.434 euro per 4 weken. In de maand mei ontvangt u daarnaast dan nog vakantietoeslag ter grootte van 8%.

De eerstvolgende verhoging van de uitkeringen zal per 1 januari 2011 plaatsvinden.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven