Ga naar content

Langdurig werklozen moeten alle arbeid accepteren

Dinsdag 10 maart jl. schaarde een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het plan van minister Donner om werklozen na 12 maanden te verplichten elke baan te accepteren die zij aangeboden krijgen.

Het gevolg van deze regeling is dat werklozen na een periode van 12 maanden ook werk moeten aannemen dat (ver) onder hun niveau ligt. Nog even afgezien van de vraag of mensen gelukkig worden van werk dat niet bij hun opleidings- of ervaringsniveau past, moet ook nog maar afgewacht worden wat het effect van deze regeling is op de arbeidsmarkt.

Het risico bestaat dat hoger opgeleiden min of meer gedwongen banen accepteren waarmee zij lager opgeleiden van de arbeidsmarkt verdringen. Zo zou het voor lager opgeleide werklozen en mensen met weinig werkervaring nog moeilijker kunnen worden om aan een baan te komen.

Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op deleest@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven