Ga naar content

Loondoorbetaling tijdens de opzegtermijn bij een failliete werkgever

Als uw werkgever failliet gaat, wordt dit faillissement officieel uitgesproken door de rechtbank. Gelijktijdig met deze uitspraak benoemt de rechtbank een zogenaamde curator, vaak een advocaat, die belast is met de afwikkeling van het faillissement.

De curator brengt alle schulden en vorderingen in beeld en kijkt wie en wat er nog kan worden betaald. Vaak blijkt dat er sprake is van achterstallige loonbetalingen die niet meer kunnen worden betaald door de curator. In dat geval kunt u zich melden bij het UWV die de loonbetaling dan zal overnemen.

Opzegging van uw dienstverband bij faillissement

De kans is groot dat de curator kort na zijn aanstelling overgaat tot het opzeggen van alle dienstverbanden. De curator heeft hiervoor geen toestemming nodig van een kantonrechter of het UWV Werkbedrijf, maar moet wel een bepaalde opzegtermijn in acht nemen.

Opzegtermijn

De lengte van de opzegtermijn is niet voor iedereen exact gelijk. U vindt de opzegtermijn vaak terug in uw arbeidsovereenkomst of in een eventuele CAO. Is daar niet geregeld, dan geldt de zogenaamde wettelijke opzegtermijn.

Voor een curator gelden echter bijzondere regels. Hij mag in feite een opzegtermijn hanteren van maximaal zes weken. Alleen als het gaat om werknemers die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder waren geldt een langere opzegtermijn.

Langere opzegtermijn in CAO of arbeidsovereenkomst

Maar welke opzegtermijn is nu van toepassing van een oudere werknemer (45 jaar of ouder op 1 januari 1999) als er in de CAO of arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn stond? Onlangs heeft de hoogste rechter in Nederland op het gebied van sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep, hierover een uitspraak gedaan.

Voor de werknemer in kwestie gold volgens de CAO een opzegtermijn van 6 maanden. De werknemer claimde bij het UWV het loon over deze opzegtermijn. Het UWV wilde echter niet verder gaan dan 11 weken, de opzegtermijn die volgens de oude wettelijke regeling van toepassing zou moeten zijn.

Het UWV kreeg gelijk van de Centrale Raad van Beroep. Bij opzegging in het geval van faillissement geldt dus alleen de in de (oude) wet geregelde opzegtermijn en niet de eventueel langere opzegtermijn uit de CAO en/of arbeidsovereenkomst.

Edwin Jonkman is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op jonkman@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven