Ga naar content

Maximale WW-uitkering per 1 januari 2013 bedraagt 2.966 euro per maand

Met ingang van 1 januari van dit jaar zijn de sociale uitkeringen en het wettelijk minimumloon aangepast aan de inflatie. Deze aanpassing vindt tweemaal per jaar plaats, op 1 juli en op 1 januari van elk jaar. Deze inflatiecorrectie heeft onder meer tot gevolg dat de maximale WW-uitkering per 1 januari 2013 2.966 euro bruto per maand bedraagt, althans vanaf de derde uitkeringsmaand. De eerste twee maanden bedraagt de maximale WW-uitkering 3.178 euro bruto per maand.

Hoe wordt de hoogte van de WW-uitkering berekend?

De WW-uitkering wordt door het UWV berekend aan de hand van uw dagloon. Dit is het loon dat u als per dag verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Stel u verdiende in 2012 een bruto maandsalaris van 3.200 euro exclusief vakantietoeslag. Uw totale maandelijkse beloning bedroeg dan 3.200 euro + 8% = 3.456 euro bruto.

Om uw dagloon te berekenen moet u dit maandbedrag delen door 21,75. In dit voorbeeld komt uw dagloon dan uit op 158,90 euro bruto. De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% van dit dagloon, vanaf maand drie daalt dit percentage naar 70%

De WW-uitkering komt in bovenstaand voorbeeld (vanaf maand drie) dus uit op 70% x 158,90 x 21,75 = 2.419,25 euro bruto. Houd er overigens rekening mee dat het UWV de WW-uitkering niet per maand, maar per vier weken uitbetaalt. Verder wordt het vakantiegeld gereserveerd en krijgt u dit eenmaal per jaar in de maand mei uitgekeerd.

Maximale WW-uitkering

Omdat het maximumdagloon met ingang van 1 januari 2013 194,85 euro bruto bedraagt, komt de maximale WW-uitkering daarmee uit op 70% x 194,85 x 21,75 = 2.966 euro bruto per maand. Let op: dit bedrag is inclusief vakantietoeslag. Deze toeslag krijgt u van het UWV niet maandelijks, maar slechts eenmaal per jaar uitgekeerd.

Als uw inkomen op jaarbasis in 2012 meer bedroeg dan 50.855 euro bruto (194,85 euro x 261 uitkeringsdagen per jaar) en u wordt in 2013 werkloos, dan zal uw WW-uitkering minder bedragen dan 70% van uw laatstgenoten salaris. Wilt u berekenen hoe hoog de WW-uitkering in uw geval zal bedragen, maak dan gebruik van deze WW-rekenmodule.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven