Ga naar content

Minimumloon en uitkeringen 2011

Met ingang van 1 januari 2011 gaat het wettelijke minimumloon omhoog van 1.416 euro bruto per maand naar 1.424,40 euro bruto per maand. Omdat veel uitkeringen qua hoogte gekoppeld zijn aan het minimumloon, gaan de AOW, WW, ANW, WIA en Wajong ook omhoog.

De stijgingen zijn overigens zeer beperkt. Zo gaat het minimumloon met 0,59% omhoog. Voor veel uitkeringsgerechtigden betekent deze aanpassing per 1 januari 2011 dat zij maandelijks enkele euro’s meer zullen ontvangen.

Maximumdagloon 2011

Ook het zogenaamde maximumdagloon wordt met ingang van 1 januari 2011 verhoogd. Voor de hoogte van veel uitkeringen wordt gekeken naar het inkomen dat iemand genoot voorafgaand aan zijn of haar uitkering. Het maximumdagloon is het maximale bedrag aan inkomen dat meetelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Dit maximumdagloon wordt met ingang van 1 januari 2011 verhoogd van 187,77 euro naar 188,88 euro inclusief vakantietoeslag. Was uw inkomen hoger dan dit maximumdagloon, dan telt het meerdere inkomen niet mee bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering.

WW uitkering 2011

Als u in aanmerking komt voor een WW-uitkering, dan heeft u in principe recht op een uitkering ter grootte van 75% van uw laatstgenoten salaris gedurende de eerste twee maanden van de WW, daarna bedraagt de WW-uitkering 70% van uw laatstgenoten salaris.

Bij de berekening van de hoogte van uw WW-uitkering (en dit geldt op gelijk wijze bij een WIA- of WAO-uitkering) geldt wel een maximum. Voor de eerste twee maanden bedraagt dit maximum ongeveer 3.080 euro bruto per maand inclusief vakantietoeslag. Omdat een WW-uitkering per vier weken wordt uitbetaald en de vakantietoeslag pas in mei wordt uitbetaald, komt dit neer op een uitkering van ca. 2.622 euro bruto per vier weken. Na verloop van twee maanden zakt uw WW-uitkering naar een niveau van 70%. Uw vierweekse WW-uitkering zal dan maximaal 2.448 euro bruto bedragen.

Online WW rekentool

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering en als u wilt berekenen hoe lang en hoe hoog uw WW-uitkering dan is, kunt u gebruik maken van deze online WW rekentool. Als u meer wilt weten over de hoogte van bijvoorbeeld de AOW of ANW per 1 januari 2011, kunt u hier terecht.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom opĀ info@judex.nl

Terug naar boven