Ga naar content

Minimumloon en uitkeringen omhoog per 1 juli 2012

Met ingang van 1 juli 2012 is het wettelijke minimumloon verhoogd van 1.446,60 euro naar 1.456,20 euro voor werknemers van 23 jaar en ouder. Twee keer per jaar worden het minimumloon en tal van uitkeringen geïndexeerd aan de hand van de inflatie.

Het minimumloon is voor iedereen van 23 jaar of ouder gelijk. Voor jongere werknemers geldt dat zij recht hebben op een percentage van het volledige minimumloon.

leeftijd minimumloon percentage per week per dag
 23 jaar of ouder 1.456,20 euro 100 336,05 euro 67,21 euro
 22 jaar 1.237,75 euro 85 285,65 euro 57,13 euro
 21 jaar 1.055,75 euro 72,5 243,65 euro 48,73 euro
 20 jaar 895,55 euro 61,5 206,65 euro 41,33 euro
 19 jaar 764,50 euro 52,5 176,40 euro  35,28 euro
 18 jaar 662,55 euro 45,5 152,90 euro 30,58 euro
 17 jaar 575,20 euro 39,5 132,75 euro 26,55 euro
 16 jaar 502,40 euro 34,5 115,95 euro 23,19 euro
 15 jaar 436,85 euro 30 100,80 euro 20,16 euro

Naast het minimumloon zijn ook uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong met ingang van 1 juli 2012 verhoogd met een percentage van 0,66%. Verder is ook het zogenaamde maximumdagloon verhoogd van 191,82 euro naar 193,09 euro bruto per dag. Dit maximumdagloon bepaald de maximale hoogte van de WW, WIA of WAO-uitkering die iemand kan ontvangen.

Een voorbeeld.

John Veerdam wordt in het kader van een reorganisatie ontslagen. Hij heeft op dat moment een salaris van 5.000 euro bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag. Op jaarbasis verdient John dus 12 x 5.000 euro + 8% vakantietoeslag = 64.800 euro bruto. Dit komt omgerekend neer op een dagloon van 64.800 : 261 = 248,28 euro. (Het UWV gaat uit van gemiddeld 21,75 gewerkte dagen per maand, dus 261 gewerkte dagen per jaar.)

Het maximumdagloon bedraagt 193,09 euro. Omdat het dagloon van John hoger ligt dan het maximumdagloon, zal het UWV uitgaan van het maximumdagloon om de hoogte van de WW-uitkering van John te berekenen.

De hoogte van de WW-uitkering bedraagt in dit geval (na twee maanden) 70% van 193,09 euro = 135,16 euro per dag (inclusief vakantietoeslag). Op maandbasis komt dit neer op een WW-uitkering van 2.939,73 euro bruto (inclusief vakantietoeslag). Omdat de WW-uitkering per vier weken wordt uitgekeerd en de vakantietoeslag eenmalig in de maand mei wordt uitbetaald, kan John per periode van vier weken een uitkering verwachten van ca. 2.503 euro bruto. (Het maximumdagloon exclusief vakantietoeslag bedraagt 178,79 euro. 20 x 178,79 = 3.575,80 euro. 70% van 3.575,80 euro = 2.503 euro bruto.)

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven