fbpx
Ga naar content

Minimumloon en WW-uitkering omhoog per 1 juli 2011

Op grond van een wettelijke regeling gaat het bruto wettelijke minimumloon per 1 juli 2011 omhoog van 1.424,40 euro naar 1.435,20 euro bruto per maand. Omdat veel uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon gaan ook de AOW, WW, Anw, WIA en Wajong omhoog.

Sommige uitkeringen afhankelijk van dagloon

De hoogte van uitkeringen als de WW, WAO/WIA en ZW wordt afgeleid van een uw zogenaamde dagloon. Dit is het loon dat u per dag verdient of verdiende. Bij de berekening van dit dagloon gaat het UWV uit van 261 werkdagen per jaar of 21,75 werkdagen per maand. Verder wordt er bij dit dagloon gekeken naar uw SV-loon.

Dit is uw brutoloon waar premies voor sociale verzekeringen over betaald zijn.

Een voorbeeld.

Fred Huibers verdient 3.100 euro bruto per maand. Op zijn salarisstrook staat een SV-loon vermeld van 3.150 euro bruto. Het dagloon van Fred bedraagt dus 3.150 : 21,75 = 144,83 euro bruto. Inclusief vakantietoeslag komt dit neer op een dagloon van 156,42 euro.

Fred heeft recht op een WW-uitkering. Deze uitkering bedraagt vanaf de derde maand 70% van het dagloon. Fred heeft dus recht op een WW-uitkering ter hoogte van 70% x 156,42 euro = 109,49 euro per uitkeringsdag. Op maandbasis komt dit neer op een WW-uitkering van 21,75 x 109,49 euro = 2.381,41 euro bruto inclusief vakantietoeslag.

Maximumdagloon per 1 juli 2011 bedraagt 190,32 euro

De uitkeringen die gebaseerd zijn op het dagloon kennen ook een maximum. Er is sprake van een zogenaamd maximumdagloon. Per 1 juli 2011 bedraagt dit maximumdagloon 190,32 euro inclusief vakantietoeslag.

Door dit maximumdagloon bedraagt de WW-uitkering (en dit geldt ook voor de WAO/WIA en ZW) voor werknemers met een relatief hoog inkomen soms (veel) minder dan 70%. De maximale WW-uitkering bedraagt per 1 juli 2011 namelijk 190,32 x 21,75 x 70% = 2.897,76 euro bruto op maandbasis (inclusief vakantietoeslag).

Let op! De WW-uitkering wordt door het UWV per vier weken uitgekeerd. De vakantietoeslag wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitgekeerd.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op deleest@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven