Ga naar content

Moet een werknemer na ontslag een lager betaalde baan accepteren?

Stel dat u ontslagen wordt omdat het bedrijf waar u werkt failliet gaat. Het bedrijf wordt niet overgenomen, maar u kunt wel per 1 juli 2012 aan de slag bij een ander bedrijf dat een deel van de activiteiten voorzet. U krijgt een baan aangeboden waarbij het salaris even hoog is als de WW-uitkering die u anders zou krijgen. Moet u dan die baan accepteren als deze wordt aangeboden?

Over het algemeen niet omdat het salaris een flink stuk lager is dan uw vorige loon. Dat kan overigens anders zijn als uw kansen op de arbeidsmarkt heel erg klein zijn. Bijvoorbeeld als u ouder bent dan 50 jaar of als u beperkingen hebt en een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Dagloongarantie in de WW

Maar goed, doorgaans is dit geen passende arbeid en zou u het aanbod kunnen weigeren. Misschien overweegt u het aanbod te weigeren omdat u bang bent bij een nieuw ontslag alleen nog maar in aanmerking te komen voor een WW-uitkering gebaseerd op uw laatste (veel lagere) loon. Om dit dilemma te voorkomen is er een dagloongarantie in de WW.

Wat houdt deze dagloongarantie in? Als u werkloos wordt en u aanvaardt een minder betalende baan en u wordt werkloos uit deze nieuwe baan dan kunt u toch een WW-uitkering ontvangen op basis van uw oude loon. Bijkomend voordeel is dat deze WW-uitkering dan ook langer duurt, want u hebt weer langer gewerkt.

Er gelden twee eisen voor deze dagloongarantie:

  • U moet binnen twee jaar nadat u werkloos bent geworden de nieuwe baan accepteren, deze termijn kan worden verlengd met de periode dat u arbeidsongeschikt was;
  • U moet binnen drie jaar opnieuw werkloos zijn geworden.

In ons voorbeeld betekent dat, dat als u voor 1 juli 2015 weer werkloos wordt, u een WW- uitkering zult ontvangen die gebaseerd is op uw oude loon en niet op 70% van uw laatst verdiende loon.
Een ander voordeel is dat u vanuit uw nieuwe baan natuurlijk op zoek kunt gaan naar ander werk dat beter verdient. Als u dit werk vindt maar onverhoopt toch weer wordt ontslagen krijgt u opnieuw een WW-uitkering die gebaseerd is op uw oude loon als het ontslag maar plaatsvindt voor 1 juli 2015. Bent u 55 jaar of ouder op het moment van het ontslag? Dan geldt de dagloongarantie tot uw pensionering.

Dagloongarantie geldt ook na verwijtbaar ontslag

Vreemd genoeg geldt de dagloongarantie ook als u uit een eerdere baan (verwijtbaar) ontslag hebt genomen of gekregen. Dit volgt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in Nederland op het gebied van de sociale zekerheid.

Er gelden in deze specifieke situatie wel de volgende eisen:

  • U moet direct aansluitend ander werk tegen een lager loon hebt aanvaard;
  • Het moet gaan om werk in ongeveer dezelfde omvang en moet voor tenminste 26 weken zijn aangegaan. De soort overeenkomst maakt niet uit. Uitzendwerk, oproepovereenkomst etc. Het mag allemaal als maar vast staat dat er bij aanvang voor een halfjaar werk te verwachten was en u dit ook kunt bewijzen.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op deleest@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven