Ga naar content

Pas op met het afgeven van een medische machtiging

Met een medische machtiging geeft u een arts toestemming om bepaalde medische informatie over u aan een derde, bijvoorbeeld een medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij, te verstrekken.

Elke arts heeft een beroepsgeheim 

Als hoofdregel geldt namelijk dat elke arts in Nederland beroepsgeheim heeft. Deze arts, bijvoorbeeld uw huisarts, moet heel vertrouwelijk met uw persoonlijke medische informatie omgaan. Alleen met uw schriftelijke toestemming, ook wel de medische machtiging genoemd, kan de arts deze informatie aan anderen geven.

Verstrekken van medische informatie is soms verplicht 

Maar waarom zou u überhaupt akkoord gaan met het feit dat er medische informatie over u aan een derde wordt verstrekt? Soms bent u dat verplicht. Als u bijvoorbeeld slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval en u claimt bepaalde schade bij de veroorzaker. Deze tegenpartij zal moeten kunnen controleren of bepaalde medische klachten inderdaad het gevolg zijn van het verkeersongeval. U zult in die situatie vaak moeten toestaan dat de tegenpartij inzicht krijgt in bepaalde persoonlijke medische informatie.

Ook bij aangaan arbeidsongeschiktheidsverzekering zal medische informatie nodig zijn

Maar ook als u als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, kan de verzekeringsmaatschappij op grond van de polisvoorwaarden eisen dat u medische informatie verstrekt.
Het opvragen van medische informatie kunt u in eigen hand houden. Zo houdt u controle over de informatie die wordt verstrekt.

Ga per geval eerst na of u inderdaad verplicht bent om een medische machtiging te verstrekken. Als u hierover twijfelt, win dan eerst juridisch advies in. Als u inderdaad verplicht bent om deze machtiging af te geven, kan het verstandig zijn om deze machtiging aan een bepaalde termijn te koppelen.

Tot slot: u heeft op elk moment het recht om de machtiging weer in te trekken.

Karen Machielsen is als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten in Utrecht. Karen is ondermeer gespecialiseerd in geschillen rondom arbeidsongeschiktheid en medisch tuchtrecht. Uw reactie is welkom op machielsen@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven