Ga naar content

Rechter: AOV-verzekering moet uitkeren ongeacht schade

Onlangs heeft het gerechtshof in Den Haag bevestigd dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering valt in de categorie van sommenverzekeringen. Deze uitspraak is een opsteker voor veel verzekerden.

Sommenverzekering of schadeverzekering?

Verzekeringen zijn in feite in twee categorie├źn te verdelen: de schadeverzekeringen en de sommenverzekeringen. Bij een schadeverzekering gaat het, zoals het woord al aangeeft, om het vergoeden van de schade. Een voorbeeld is de brandverzekering van uw huis. Een schadeverzekering komt alleen tot uitkering als er sprake is van een verzekerbaar belang. Als u bijvoorbeeld uw huis verzekerd heeft voor 300.000 euro, terwijl na een brand blijkt dat uw huis slechts 250.000 euro waard was, dan zult u maximaal 250.000 euro vergoed krijgen. Het principe van de schadeverzekering is immers dat u nooit meer uitgekeerd krijgt dan de daadwerkelijke schade.

Bij een sommenverzekering geldt echter dat de verzekering tot uitkering komt als de verzekerde gebeurtenis zich voordoet zonder dat naar de daadwerkelijke schade gekeken wordt. Een voorbeeld van een sommenverzekering is bijvoorbeeld een ongevallenverzekering. U kunt een ongevallenverzekering afsluiten die bijvoorbeeld 100.000 euro uitkeert als u ten gevolge van een ongeval volledig invalide raakt. Dit bedrag zal dan uitgekeerd worden ongeacht de werkelijke schade die u lijdt ten gevolge van de invaliditeit.

Status arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) lange tijd onzeker

De vraag of een arbeidsongeschiktheidsverzekering nu ingedeeld moet worden in de categorie schadeverzekeringen of sommenverzekeringen is jarenlang onderdeel geweest van juridische procedures.
Een verzekeraar heeft er over het algemeen belang bij dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering als schadeverzekering wordt aangemerkt. Dat bleek bijvoorbeeld ook in het geval dat recent door het gerechtshof in Den Haag moest worden beoordeeld.

Het ging in deze zaak om een assurantietussenpersoon die op 1 mei 1984 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. In 2003 raakt de verzekerde door een verkeersongeval volledig arbeidsongeschikt. Nadat de verzekeraar enkele jaren heeft uitgekeerd, wordt de verzekering in mei 2007 stopgezet. Volgens de verzekeraar blijkt uit onderzoek dat de assurantietussenpersoon in de jaren voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid een negatief inkomen had. Omdat de verzekering volgens de verzekeraar een schadeverzekering is, had de assurantietussenpersoon geen verzekerbaar belang. Er was immers geen inkomensschade ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid.

AOV is sommenverzekering

Volgens de assurantietussenpersoon was zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering een sommenverzekering. Het maakte volgens hem dus niet uit in hoeverre hij daadwerkelijk inkomensschade had geleden, de verzekeraar zou sowieso moeten uitbetalen.

Het gerechtshof in Den Haag stelde de assurantietussenpersoon in het gelijk. Of de verzekerde als ondernemer nu winst of verlies maakte is niet relevant. Nee, sterker, zelfs bij faillissement behoudt de ondernemer recht op uitkering.

Controleer uw polisvoorwaarden

Deze uitspraak is van groot belang voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar omdat elke verzekeraar eigen polisvoorwaarden hanteert blijft het van belang om na te gaan of uw aov-verzekering ook een sommenverzekering is. Neem hiervoor contact op met een specialist.

Karen Machielsen is als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten in Utrecht. Karen is ondermeer gespecialiseerd in geschillen rondom arbeidsongeschiktheid en medisch tuchtrecht. Als u een vraag heeft over arbeidsongeschikheid of medisch tuchtrecht of als u wilt reageren op deze column, kunt u reageren via machielsen@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven