Ga naar content

Verblijfsregeling voor vermogende vreemdelingen

Bij de beslissing om een vreemdeling in Nederland een verblijfsvergunning te geven wordt al decennia lang niet alleen naar het belang van de vreemdeling, maar ook naar het belang van de Nederlandse Staat gekeken. Het Nederlandse belang kan bijvoorbeeld van culturele, sportieve of economische aard of een combinatie daarvan zijn. Het wordt gezien als sportief belang, dat een voetballer van Braziliaanse nationaliteit een verblijfsvergunning krijgt om te kunnen voetballen voor een voetbalclub in de Nederlandse eredivisie.

Een recent uitvloeisel van de invulling van Nederlandse economische belang in het vreemdelingenrecht is de onlangs tot stand gekomen verblijfsregeling voor vermogende vreemdelingen.

Sinds 1 oktober 2013 kunnen vermogende vreemdelingen onder bepaalde voorwaarden voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in aanmerking komen. De vreemdeling dient ten minste een vermogen van € 1.250.000,– te bezitten. Het enkele bezit van dit geldbedrag betekent echter nog niet, dat de vreemdeling een verblijfsvergunning in Nederland kan krijgen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie stelt op basis van ervaringen in andere landen met vergelijkbare regelingen, dat rijke vreemdelingen doorgaans een groot deel van het jaar in het land van herkomst verblijven.

Als gevolg daarvan geeft de vermogende vreemdeling weinig uit in het gastland. Daarom heeft de Staatssecretaris als aanvullende eis in de regeling opgenomen, dat de vreemdeling een bedrag van minimaal €1.250.000,- dient te investeren in een in Nederland gevestigde onderneming. Bovendien moet het bedrag worden bijgeschreven op Nederlandse bankrekening of EU bank, die onder toezicht staat van de Nederlandsche Bank. Tevens moet het Minister van Economische Zaken van oordeel zijn, dat het gaat om een investering, die een toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie. Verder wordt nagegaan of het bedrag niet een criminele herkomst heeft.

Het is nog onduidelijk of er veel migranten gebruik zullen maken van deze regeling, maar gezien de toelatingscriteria kan niet worden geconcludeerd, dat een rijkdom als zodanig een verblijfsvergunning kan opleveren. Alleen dan als het te investeren vermogen ten goede komt aan de Nederlandse economie (en dus het Nederlandse belang), kan de vermogende vreemdeling een verblijfsvergunning verkrijgen.

Jelle Walther is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten

Terug naar boven