Ga naar content

Werknemers dupe van deeltijd WW

De deeltijd WW regeling is een enorm succes gebleken. In drie maanden tijd werd voor ruim 40.000 werknemers een deeltijd WW uitkering aangevraagd. Het gevolg daarvan was dat de regeling al binnen 3 maanden na invoering moest worden opgeschort. Met ingang van 23 juni 2009 is er echter een nieuwe deeltijd WW regeling die aansluit op de vorige regeling.

Ook de nieuwe deeltijd WW regeling is tijdelijk. De duur van de regeling is namelijk afhankelijk gesteld van het landelijk gebruik ervan. Als deze regeling net zo populair is als de vorige regeling zal het door de overheid gestelde plafond snel bereikt zijn.

Verschil tussen oude en nieuwe deeltijd WW

Het verschil met de oude regeling zit hem met name in de aangescherpte voorwaarden. Bovendien gaat het UWV meer controleren of er wel terecht gebruik gemaakt wordt van de deeltijd-WW. De deeltijd WW kan nu maximaal vier keer worden verlengd met telkens een periode van drie maanden, in plaats van twee keer een verlenging van 26 weken. Naarmate er meer werknemers bij betrokken zijn is de periode dat deeltijd WW maximaal kan worden gegeven korter. De maximale duur varieert tussen de 9 en 15 maanden.

Scherpere sancties bij misbruik

Daarnaast zijn de sancties aangescherpt bij misbruik van de deeltijd WW regeling. Als het UWV constateert dat er sprake is van fraude, moet de werkgever een vergoeding aan het UWV betalen ter hoogte van de aan al zijn werknemers betaalde WW-uitkeringen. De WW-uitkering die van de betreffende werknemer kan worden teruggevorderd, wordt van dit bedrag afgetrokken.

Stelt u zich voor dat een werkgever voor tien werknemers deeltijd WW krijgt voor de duur van 13 weken. Een werknemer heeft na 4 weken echter al weer genoeg werk en zou daardoor geen gebruik meer mogen maken van de deeltijd WW. De werknemer en zijn werkgever melden dit niet bij het UWV. Als het UWV dit ontdekt neemt het UWV de volgende beslissingen:

  •  Er mag geen gebruik meer worden gemaakt van de deeltijd WW voor alle werknemers. 
  • De werkgever moet een vergoeding betalen aan het UWV ter hoogte van alle betaalde WW-uitkeringen. Van deze vergoeding wordt afgetrokken de uitkering van de werknemer die het betreft.
  • De betreffende werknemer moet zelf de ontvangen WW-uitkering terugbetalen en krijgt een boete opgelegd.

Er is helaas niet geregeld wat er gebeurt met de WW-rechten van de andere werknemers. Deze hebben op hun WW-rechten ingeteerd. Stel je nu voor dat de werkgever als gevolg van deze ontwikkelingen failliet gaat, dan is dat toch wel heel erg zuur voor deze werknemers. Ze zijn hun baan kwijt en ook nog een deel van hun WW-rechten, terwijl het UWV wel een vergoeding heeft ontvangen ter hoogte van de aan deze werknemers betaalde WW-uitkeringen.

Werknemers worden tekort gedaan

Ook op andere wijze wordt de werknemers tekort gedaan. De nieuwe regeling geldt namelijk ook voor de bedrijven die al deeltijd WW kregen. Als zij als gevolg van de nieuwe regeling de deeltijd WW moeten beëindigen en in verband daarmee werknemers moeten ontslaan, dan is voor hen geen vergoeding verschuldigd aan het UWV. Dit terwijl de vergoeding juist was opgenomen om te voorkomen dat werknemers ontslagen zouden worden. Zo wordt de belangrijkste bescherming voor deze werknemers weggenomen.

De verlenging van de deeltijd WW is een goede zaak. Het lijkt er echter op dat door de aanpassingen grote groepen werknemers in een kwetsbare positie zijn terecht gekomen.

Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten. Uw reactie is welkom op deleest@zumpolleadvocaten.nl

Terug naar boven