Ga naar content

Houd de einddatum van uw WW goed in de gaten

Houd de einddatum van uw WW-uitkering goed in de gaten. U moet direct aansluitend op uw WW-uitkering namelijk een aanvraag voor een IOAW-uitkering indienen. 

Doet u dit te laat, dan kost u dat een deel van uw uitkering. U krijgt de IOAW-uitkering dan niet met terugwerkende kracht uitbetaald.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven