Ga naar content

Pas op met andere inkomsten

Als u twijfelt of bepaalde inkomsten wel of niet van invloed zijn op uw IOAW-uitkering, neem dan contact op met uw gemeente of vul een daartoe bestemd (wijzigings)formulier in. Ook kunt u informatie inwinnen bij een gespecialiseerde advocaat. 

Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u met terugwerkende kracht teveel betaalde uitkeringsbedragen moet terugbetalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven